divendres, 25 de desembre del 2009

JA TENIM L’ÀMBIT! (comunicat 140, 18/12/2009)

El Penedès ja som Àmbit Funcional de Planificació Territorial. És una gran notícia per als penedesencs que han donat suport i han esperat amb il•lusió el reconeixement del territori com un tot: l’Alt Penedès, l’Anoia (menys 7 municipis de l’Alta Segarra), el Baix Penedès i el Garraf; i un goig per a la Plataforma poder-ho anunciar. Feia temps –cinc anys- que ho desitjàvem! La nostra demanda, feta pacíficament, usant la imaginació i la tenacitat, partint de la coincidència en la identitat i els objectius, ha captat el suport dels partits polítics, i el Parlament de Catalunya en ple, l’ha acceptada donant-li caràcter de llei. Amb l’Àmbit, el Penedès es constitueix en base territorial per a planificar-se i orientar el seu desplegament. El Penedès ha obtingut el dret a tenir veu pròpia.

L’acord per unanimitat de la Proposició de Llei presentada per CIU i PP, al Ple del Parlament de Catalunya del dia 16 de desembre de 2009 ha estat el coronament d’una llarga trajectòria: acords de la Comissió de Política Territorial del 21 de juny de 2006 i del 5 de desembre de 2007. Abans, entremig i després, els pronunciaments favorables dels ajuntaments, dels consells comarcals, de les associacions professionals, dels ciutadans i de les entitats. I tota una campanya pels pobles que ha anat creant la saó necessària per esperar i demanar i el reconeixement unànime dels nostres mitjans de comunicació comarcals, que es va fer palès, darrerament, en l’editorial conjunt del dia 4.12.2009 titulat : “Per la dignitat del Penedès”.

Entre tots hem obtingut i hem treballat l’entesa i l’acollida necessària dels partits polítics que han vehiculat la nostra demanda. Tanmateix, allò que per damunt de tot ens honora i ens alegra és que hagi estat tot l’arc parlamentari, sense excepcions, qui hagi coincidit a donar al Penedès un Àmbit Funcional propi, i que ara continuï la seva tramitació, que ens portarà a l’elaboració del propi, Pla Territorial Parcial de Planificació. Aquesta unanimitat atorga al Penedès un punt de partença sòlid i prometedor.


Ara, l’Àmbit; i en l’horitzó, la Vegueria...

dimarts, 22 de desembre del 2009

16-12-2009, UNA DATA HISTÒRICA PEL PENEDÈS

16 de desembre 2009, el Ple del Parlament de Catalunya, dona llum verda, amb l’acord de tots els grups, a la proposició de Llei de reconeixement del Penedès com a Àrea Funcional de Planificació.

dijous, 3 de desembre del 2009

Comunicat 139, 2-12-2009


Roda de premsa al Col•legi Periodistes de Catalunya per donar a conèixer la realitat del Penedès i la presentació de la proposició de llei perquè sigui reconegut com a Àmbit de Planificació en un termini breu.

La plataforma per la Vegueria Penedès ha convocat aquest matí, a la seu de Barcelona del Col•legi de Periodistes de Catalunya, una roda de premsa en què hi han participat les persones següents:
  • Sr. JOSEP FAURA i Sr. FÈLIX SIMON, president i portaveu de la Plataforma per la Vegueria Penedès
  • Sr. PERE REGULL, alcalde de Vilafranca, en representació del món polític
  • Sr. XAVIER CARDONA, Sr. FRANCESC SIMÓ i Sr. XAVIER CAMINS en representació de les organitzacions empresarials: ADEG (Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès), UEP (Unió Empresarial del Penedès) i UEA (Unió Empresarial de l’Anoia).
  • Sr. RAMON ARNABAT president de l‘Institut d’Estudis Penedesencs en representació de les entitats culturals.

El Sr. Faura ha fet l’obertura i ha justificat la conveniència de l’acte primer per explicar què és el Penedès (fent esment de les quatre comarques: Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) i donar-li visibilitat, segon per deixar constància de la tasca feta a favor d’obtenir una vegueria pròpia, i tercer per donar compte del moment actual en què es troba aquesta demanda.

El Sr. Regull ha intervingut dient que la personalitat del Penedès i la voluntat que sigui reconeguda ha comptat amb un suport majoritari al territori, tant d’ajuntaments i consells comarcals, com d’entitats, empreses i persones individuals i això no es pot deixar de banda. Ignorar-ho és fomentar la desafecció política. Oposar-s’hi amb l’argument que és millor estar a la regió metropolitana perquè és on es remenen les cireres és un insult a la resta de Catalunya i uns menyspreu a la riquesa, diversitat i equilibri del país.
El Sr. Cardona ha insistit en aquest argument, no podem tenir un país amb un cap gros i unes potes primes com els elefants d’en Dalí. No podem deixar que la identitat cultural i econòmica i les seves possibilitats siguin fagocitades per la metròpoli. El Sr. Camins ha recordat que l’Anoia sempre ha mirat cap avall, cap al litoral i és on se sent més còmode tal com han demanat 23 dels 26 municipis anoiencs. El Sr. Simó creu que la unitat del Penedès és una eina bàsica per la cohesió social, mentre que la situació actual és un fre al creixement entre altres coses per la complicació administrativa que comporta.

El Sr. Arnabat afirma que l’Institut és qui va iniciar l’actual moviment per la unitat organitzativa del Penedès d’acord amb la pràctica que ha dut sempre. És un fet històric que arrenca de l’Edat Mitjana i que es va mantenir fins al XIX. Als anys 30 del S.XX les entitats culturals ja van reivindicar-ho i ara tenim una oportunitat d’or perquè les lleis tornin a reconèixer aquesta realitat que no només és històrica, sinó cultural, social i econòmica.

El Sr. Simon ha explicat l’estat del procés des del 5-12-07, ara fa dos anys, en què la Comissió de Política Territorial del Penedès va prendre l’acord d’instar el govern a crear l’Àmbit funcional de planificació Penedès. Passats els quatre mesos de termini sense que això es fes, es va creure oportú des de la PVP impulsar una proposició de llei en el mateix sentit, el juny del 2008, i que era recolzada pels grups parlamentaris de CiU, PP i ERC. Tanmateix ERC, a l’últim moment, va decidir no subscriure-la i optar per la via de vetllar i pressionar el govern perquè complís el mandat parlamentari del 5-12-07. La creació de l’àmbit per aquesta via va lligada a la revisió del Pla General Territorial de Catalunya que no va començar a iniciar els tràmits fins el mes passat i que el mateix govern no preveu enllestir abans del desembre del 2010. Això vol dir que l’àmbit no seria vigent en aquesta legislatura i que, mentrestant, s’haurien anat aprovant els altres plans parcials on el Penedès hi és incorporat de manera esquarterada; també es podria donar curs a una nova llei electoral que no contemplaria el Penedès com a circumscripció. Per tot això la PVP està d’acord que els altres dos grups parlamentaris que signaven la proposició de llei el 2008, l’activin i la presenti a la mesa del Parlament de Catalunya, perquè pugui ser debatuda en el ple d’aquest mes de desembre. Si la resta de partits que han donat suport a l’àmbit i a la vegueria voten a favor de la proposició o simplement no s’hi oposen, la llei quedaria aprovada i com que la tramitació és molt més ràpida, l’àmbit del Penedès podria ser realitat en un termini de tres o quatre mesos.
El comunicat 138, que hem adjuntat al Dossier de Premsa preparat per a l‘ocasió, ja dóna compte de la demanda d’activar aquesta proposició del llei i insta els electes polítics locals de tots els partits que demanin als diputats dels partits respectius que no impedeixen amb el seu vot negatiu que la proposició de llei prosperi.


EL PENEDÈS, POT I VOL SER VEGUERIA, I TAMBÉ UNA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL

Comunicat 138, 01-12-2009


CRIDA a tots els Grups Parlamentaris, i petició de compromís, en favor de la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a Àmbit Funcional de Planificació Territorial.


El dimarts dia 9 de novembre, el Govern va acordar l’inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya. L’anunci del Govern d’ “adequar els àmbits de planejament a la voluntat manifestada per les comarques penedesenques”, ens mereix molt poca credibilitat en no donar cap garantia de disposar d’un Àmbit Funcional de Planificació Territorial de les comarques de l’Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia, com els altres; ni de la creació del propi Pla Parcial Territorial, com els altres; ni de la Vegueria Pròpia, com les altres, si algun dia es constitueixen; ni d’una circumscripció electoral com les altres si la nova llei tira endavant. Ara més que mai, estem convençuts de la poca viabilitat d’aquest camí que, d’altra banda i en el millor dels casos, no estarà enllestit abans del desembre del 2010. Per tot això, la permanent de la PVP vol fer públic els següents acords:

1.- Demanar formalment als grups parlamentaris de CIU i del PP, que tirin endavant sense demora la proposició de llei, que van presentar al seu dia al Parlament, per tal de que es porti al proper Ple, l’aprovació de la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, prèvia a la revisió del PTGC, donat que en aquets moments ens sembla clar que es la millor alternativa que tenim la gent del Penedès. Es el mateix procediment que es va seguir l’any 2001, per aprovar l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, i que des de la PVP hem intentat tirar endavant des del juny del 2008.

2.- Instar tots els càrrecs electes de les quatre comarques penedesenques que manifestin la seva oposició a qualsevol actuació dels propis partits que impossibiliti l’èxit d’aquesta iniciativa, per tal que sense més demores ni cap tipus de limitació, es doni compliment al mandat del Parlament del passat 5 de desembre del 2007.

3.- Instar els alcaldes de les quatre capitals penedesenques i als presidents dels Consells Comarcals a mantenir durant les properes setmanes una entrevista conjunta amb els consellers de Política Territorial i de Governació, per tal d’explicar-los quina és la voluntat expressada per les seves respectives corporacions en aquest afer.

Si volem salvar el Penedès d’un futur incert, cal que siguin tingudes en compte les seves necessitats i conveniències. Des de la PVP entenem que després del temps transcorregut, aquest és el procediment més adequat per obtenir-ne els instruments idonis, l’Àmbit, la Vegueria i la Circumscripció electoral pròpia, en les mateixes condicions que la resta de territoris catalans.

EL PENEDÈS, POT I VOL SER VEGUERIA,
I TAMBÉ UNA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL


dimarts, 1 de desembre del 2009

CONVOCATÒRIA DE PREMSA, 02-12-2009, Barcelona, Col.legi de Periodistes de Barcelona

1.- Propostes de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, referides a
  • l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial del Penedès,
  • la Circumscripció electoral propia
  • la Vegueria Penedès.

2.- Proposició de llei de reconeixement del Penedès, presentada a la mesa del Parlament de Catalunya.


A l’acte hi participaran diverses personalitats en representació del territori:

- Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès
- Sr. Xavier Cardona, president de l’ADEG (Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès)
- Sr. Ramon Felip, president de l’UEA (Unió Empresarial de l’Anoia)
- Sr. Ramon Arnabat, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs
- Sr. Josep Faura, president de la PVP
- Sr. Fèlix Simon, portaveu de la PVP

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dia: dimecres, 2 de desembre del 2009 Hora: 10,30 hores Lloc: COL.LEGI DE PERIODISTES DE BARCELONA Rambla de Catalunya, 10 pral. 08007 BARCELONA

---------------------------------------------------------------------------------
Penedès és el nom que millor explica la realitat territorial rica i diversa que uneix les persones que viuen el Baix Penedès, al Garraf, a l’Alt Penedès i a l’Anoia. Des de fa cinc anys, la gent del Penedès s’han mobilitzat per decidir el seu futur, volem aconseguir un espai propi, el de la vuitena vegueria, dins el conjunt de la divisió territorial de Catalunya.
---------------------------------------------------------------------------------
La Plataforma per una Vegueria Pròpia és una entitat sense ànim de lucre inscrita amb el núm. 30778/B (data 12/07/2005) a la Secció 1ª del Registre de Barcelona (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya). Seu social; C/ Escorxador 19-21, 08720, Vilafranca del Penedès. www.vegueriapenedes.cat

CONVOCATÒRIA DE PREMSA, 01-12-2009, Igualada, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès

El Secretariat Permanent de la Plataforma per una Vegueria Pròpia us convoca a la roda de premsa que celebrarem el proper dimarts, a Igualada, a Vilanova i la Geltrú i a Vilafranca del Penedès amb els següents continguts:

1.- El Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona, i les esmenes presentades.

2.- La revisió del Pla Territorial General de Catalunya i l’Àmbit del Penedès.

3.- La llei electoral i les circumscripcions proposades.

4.- Proposta de la PVP, referida a l’Àmbit Territorial, a la circumscripció electoral i a la Vegueria Penedès.


No hi falteu.
Salutacions,


CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dia: dimarts, 1 de desembre del 2009

Hora: 12,00 hores
Lloc: UEA – UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA
Ctra. De Manresa, 131 IGUALADA

Hora: 16,30 hores
Lloc: ADEG - Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
c/. L’Àncora, 3 VILANOVA I LA GELTRÚ

Hora: 19,15 hores
Lloc: L’Escorxador
c/. L’Escorxador, 19-21 VILAFRANCA DEL PENEDÈS

diumenge, 22 de novembre del 2009

La revisió del Pla Territorial General de Catalunya i l’àmbit Penedès (comunicat 137 bis, 17-11-2009)

El dimecres passat dia 11 de novembre, varem fer públic el comunicat 137, com a resposta a l’anunci del Govern, de l’inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya; amb posterioritat hem rebut diversos comentaris, per part d’algun dels nostres associats i d’entitats adherides, demanant que aclaríssim millor quina era la posició de la PVP, ja que consideraven que algun punt era de redacció confusa o poc feliç. El que volíem manifestar, de manera molt resumida és el que segueix.

1.- Expressar la satisfacció per l’inici d’aquest tràmit que, tot i haver mantingut una actitud obstruccionista, el Departament s’ha vist obligat a executar.

2.- No amagar la preocupació pel desenvolupament d’aquest procés de creació de l’àmbit i pel tipus de proposta que s’hi formuli.

3.- Deplorar el retard històric acumulat i el darrer de dos mesos, que plantegen un calendari molt just abans del final de la legislatura vigent

Aprofitem aquest nou comunicat per afegir que aquest retard també podria comportar que la nova llei electoral de Catalunya, que aquests dies està rebent un important impuls, acabés passant davant de la creació de l’àmbit. La PVP, en la lògica dels seus plantejaments, manifesta la necessitat que el Penedès esdevingui circumscripció electoral, afirma que no escatimarà esforços per aconseguir-ho i estar segura de comptar amb el valuós compromís dels partits que li han donat suport en la reivindicació de l’àmbit i la Vegueria Penedès.

EL PENEDÈS, POT I VOL SER VEGUERIA,
I TAMBÉ UNA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL

diumenge, 15 de novembre del 2009

El conseller Nadal anuncia l’inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya i fa esment de l’àmbit Penedès (Comunicat 137, 11-11-2009)

El dimarts passat dia 9 de novembre, el Conseller de Política Territorial del govern de la Generalitat, Joaquim Nadal, va comparèixer en roda de premsa, un cop acabada la reunió del Consell de Govern, per explicar, entre altres coses, que el govern iniciava la revisió del Pla Territorial General de Catalunya. En la seva intervenció i en la nota de premsa repartida als mitjans s’afirma textualment el que segueix:

"La revisió del Pla també servirà per adequar els àmbits de planejament a les aspiracions expressades des de diverses comarques i ajuntaments per tal que els instruments d’ordenació els considerin de manera específica. És el cas de la voluntat manifestada de les comarques de l’Alt i el Baix Penedès, el Garraf i alguns municipis de l’Anoia, entre altres."


Amb aquesta actuació no es fa altra cosa que complir, després de reiterats retards, el mandat parlamentari de data 5 de desembre del 2007 de crear l’Àmbit Penedès. El 9 de juliol d’enguany, en el transcurs de la reunió de la Comissió de Política Territorial del Parlament, el Departament es va comprometre a iniciar els tràmits dins de la revisió del Pla Territorial General (vegeu Comunicat núm.134) i va establir un calendari en què aquest inici tocava fer-lo el 15 de setembre. Portem doncs gairebé dos mesos de retard. Davant d’això la plataforma creu necessari manifestar el que segueix.

1. Expressar la satisfacció per l’inici d’aquest tràmit que el Departament executa, després d’haver mantingut llargament una actitud obstruccionista incomplint els compromisos establerts en la sessió de control parlamentari del 9.07.2009 sobre l’acord de 5/12/07

2. Considerar encoratjador per al Penedès, tot i que seguint la mateixa lletra de l’acord parlamentari, que s’hagi fet un esment explícit i públic de les nostres quatre comarques, com a conjunt, en el context de la divisió territorial de Catalunya.

3. Lamentar que la deriva política d’alguns partits favorables a la Vegueria, especialment ERC, faci que a hores d’ara encara no disposem de l’àmbit quan s’havia arribat a la pràctica unanimitat, el 18 de juny del 2008, per a presentar una proposició de llei conjunta que el fes realitat, sense haver d’esperar la futura revisió del PTGC.

4. Fer constar la disconformitat amb l’expressió «alguns municipis» de l’Anoia, que dóna a entendre que són una minoria quan en realitat és al revés: s’hi han adherit 23 dels 26 de la comarca als quals es va proposar l’adhesió (als 7 de l’Alta Anoia/Segarra no se’ls hi va proposar).

5. Desitjar que el terme emprat usualment com a “Àmbit de planejament” coincideixi plenament amb els continguts jurídics d’Àmbit Funcional de Planificació Territorial i així es consideri el Penedès amb totes les prerrogatives dels altres àmbits actualment existents a Catalunya, i amb el corresponent Pla Territorial Parcial Propi.

6. Deplorar que l’espera de l’execució de l’acord parlamentari hagi coincidit amb la redacció del Pla territorial Metropolità, del de la Catalunya Central i del Camp de Tarragona, els quals posen greument en entredit la possibilitat de redactar, des de la iniciativa i la visió penedesenca, el nostre propi Pla Territorial Parcial.

7. Constatar que la iniciativa de la Plataforma, nascuda ja fa cinc anys, i els múltiples suports obtinguts de la ciutadania, de les entitats i de tots els partits de l‘arc parlamentari, excepte el PSC, sembla que per fi comencen a donar fruit en l’àmbit del govern, malgrat que molt tard en el temps i amb el perjudici que això representa per al territori penedesenc.

8. Lamentar que el retard històric acumulat, i aquest darrer de dos mesos, donin com a resultat que disposem d’un calendari molt just abans del final de la legislatura vigent. És, un llast que, a més, pot afectar de manera molt negativa el Penedès com a circumscripció electoral, a la qual no renunciarem pas, si es decideix tirar endavant la nova Llei electoral dins d’aquesta legislatura.

9. No amagar, per tant, la preocupació pel desenvolupament d’aquest procés de creació de l’àmbit i el tipus de proposta que s’hi formuli, atesa la poca disponibilitat del principal partit del govern, i el fet de que no es menciona en cap moment la nostra imprescindible VEGUERIA PENEDÈS. Ens mantindrem a l’aguait per fer-ne una valoració i per prendre les mesures que calgui un cop es conegui el contingut definitiu de la proposta.

dissabte, 14 de novembre del 2009

LA VEGUERIA MÉS PRESENT A L’ANOIA, 13-11-2009
El passat divendres dia 13 va tenir lloc a l’Ateneu d’Igualada, en el marc de l’exposició de la Vegueria, una taula rodona sobre l’Anoia i la Vegueria Penedès. Moderats per Francesc Puertas, els ponents van ser Jordi Riba, Josep M.Torras i Ribé, Joaquim Solé i Fèlix Simon. Aquestes quatre persones representaven postures ben diferenciades en relació al tema, van mantenir un debat ric i civilitzat, i la impressió general és que de totes les possibilitats, la més fonamentada i viable és l’adhesió de l’Anoia a la Vegueria Penedès.

L’acte va començar amb molta puntualitat amb la intervenció del Director General de Publicacions Anoia, Francesc Puertas que va presentar els ponents.
El primer a intervenir va ser en Josep M.Torras, historiador local i professor de la Universitat de Barcelona, dient que històricament els anoiencs som perifèrics i és una comarca de mal col•locar, ja van tenir problemes Pau Vila i companyia autors de l’organització territorial republicana. És evident que la Vegueria Penedès ens necessita i la pregunta que ens hem de fer és què hi guanyem o hi perdem els anoiencs.
En Jordi Riba, tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Igualada i membre pel PSC va defensar que l’Anoia hauria de romandre a la regió I (la regió metropolitana), és un espai de més oportunitats. On no volem anar és a la Catalunya Central, sinó mirar cap al litoral, i si la Regió I no pot ser ens decantaríem pel Penedès.
Joaquim Solé, economista, professor de la Universitat de Barcelona i assessor del Govern de la Generalitat, va parlar que s’han de considerar la identitat i la prestació se servis: aquests, en un 80% són d’educació, sanitat i serveis socials i on podrem estar més ben atesos és a la Catalunya Central.
Fèlix Simon va intervenir com a representant de la Plataforma: va fer una mica d’història del moviment per la Vegueria que va començar per l’Alt Penedès es va anar escampant pel Baix i el Garraf fins arribar també a l’Anoia. A les quatre comarques ho veiem com una nova alternativa per aplicar una millor política territorial (el territori és la base de las política). Tenim drets, identitat, i voluntat de futur.

Hi va haver després un segon i un tercer torn d’intervencions més dialogat.
En Josep M. Torras diu que no es veu reflectit a la Catalunya central i potser sentimentalment més al Penedès. Jordi Riba creu que una homogeneïtat tant es podria donar-se al Penedès com a les Centrals, la qüestió no és aquesta sinó on tenim millors oportunitats. Joaquim Soler creu que l’estructura metropolitana s’ha anat fent i té molt de pes; l’eix diagonal en construcció pot donar molt de joc; un equilibri entre Manresa, i Vic i Igualada fent-li de pinça, podria ser molt profitós; a l’Anoia som una mica autises i jo he parlat amb alcaldes que van votar a favor de la Vegueria Penedès i no sabien què votaven. Fèlix Simon diu que hi ha dos models el de les àrees metropolitanes i el que defensem nosaltres, més semblant als lands alemanys.

En un moment de la conversa surt la qüestió que les vegueries pengen d’un fil pel Tribunal Constitucional. Es fa esment del seu doble paper: d’una banda descentralització de la Generalitat (però això no vol dir presa de decisions) i de l’altra servei al món local (fer de Diputacions): aquí és on el TC hi pot posar més pegues. És difícil que es puguin tocar les províncies. Torras diu que aleshores veuria amb bons ulls com a proposta possibilista un àmbit funcional amb Anoia, Alt Penedès i Garraf. Fèlix exposa amb contundència que l’àmbit de planificació Penedès no és un desig, sinó que ja existeix i que s’està posant en marxa: esmenta el comunicat de premsa i la intervenció del Conseller Nadal de dijous.

Després d’una hora i quart d’interessant debat, Francesc Puertas en va fer un precís resum i va obrir in breu torn de paraules. Destaca la intervenció d’un membre de la Plataforma a l’Anoia que va lamentar les paraules de Solé sobre la ignorància dels alcaldes dient que se’ls va explica un per un i amb detall què significava adherir-se a la vegueria Penedès. A la resta d’intervencions van predominar dos temes: el perill que el TC tombi les vegueries i un sentiment mai desfavorable a la Vegueria Penedès.

Això podria ser el resum del debat. Sense necessitat que el Fèlix en fes una defensa aferrissada, la impressió general va ser que era el camí més viable i lògic. I entre els ponents, l’únic que s’hi va oposar, però tampoc de manera irreductible va ser en Joaquim Solé. Tant en Josep M.Torras com en Jordi Riba van deixar la porta oberta. D’en Fèlix i d’en Francesc ja en sabem, i tant!, la posició.

diumenge, 8 de novembre del 2009

VEGUERIA PENEDÈS, AUDIOVISUAL I COL.LOQUI A LA SEU SOCIAL DE L’AGRUPACIÓ EXCURSIONISTA TALAIA DE VILANOVA I LA GELTRÚ, 06-11-2009El passat divendres 6 de novembre, al local de l’A. E. Talaia de Vilanova i la Geltrú es va projectar l’audiovisual “El Penedès un clam”. A continuació, Josep Faura (president de la Plataforma Vegueria Penedès) i Joan Raventós (president de l’A.E.Talaia i membre de la Plataforma Vegueria Penedès) van obrir un col.loqui amb tots els assistents que omplien la sala on va tenir lloc l’acte.

L’activitat estava enmarcada dins el cicle “Divendres Culturals de Tardor” que l’A.E.Talaia organitza, cada any, durant els mesos de setembre a desembre.

L’acte va començar amb una petita presentació d’en Joan Raventós, president de Talaia. Seguidament en Josep Faura, president de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, va fer una breu introducció que va donar pas a la projecció del vídeo “El Penedès un Clam”. El vídeo, que va ser estrenat el 18 d’abril de 2008 en motiu de la “Nit de la Vegueria”, i amb una durada de 25 minuts va ser la base del col.loqui posterior. Al capdavant del col.loqui hi continuaren en Joan Raventós i principalment en Josep Faura, el qual va ampliar algunes informacions que el vídeo no inclou i va anar trenant el col.loqui amb les intervencions i preguntes de les persones assistents.

Des de la Plataforma Vegueria Penedès animem a les entitats i associacions a realitzar actes d’aquest tipus, que fan arribar el missatge i la conveniència de la Vegueria Penedès en la nova divisió territorial de Catalunya que marca el nou estatut.

El Penedès Pot i Vol Ser Vegueria

diumenge, 25 d’octubre del 2009

Torrelles de Foix, 24-25 octubre 2009, Exposició "El Penedès pot i vol ser Vegueria"


Emmarcada dins els actes de la XX Fira Artesana de Torrelles de Foix, Dissabte i diumenge 25 d'Octubre 2009, es podrà visitar

l'exposició "El Penedès pot i vol ser vegueria"

Horari: de 10 del matí a 8 del vespre
Lloc: vestíbol de l'Ajuntament
(Pl. Lluís Companys 1)

Torrelles de Foix

Espai publicitari cedit pel F. C. Vilafranca


Des de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (Vegueria Penedès) agraïm al F.C.Vilafranca l'espai cedit per a col.locar la nostra pancarta, situada a les tanques d'un dels córners del camp, i que llueix des d'aquest cap de setmana 24/10/2009.

El discurs de Puigcercós a Núria

La lectura atent del discurs de Joan Puigcercós a Núria, després d'haver estat elegit candidat a la Presidència de la Generalitat, permet adonar-se de determinats silencis, de segons quins accents i d'ambigüitats calculades.

"Esquerra ha situat en la centralitat política el dret a decidir [independència] i ara toca exercir-lo" Aquesta era la frase que destacaven els retalls de notícies a la televisió. El discurs real, entre d'altres coses, també parlava d'una "revolució verda" (…) "sense gas, petroli, ni urani'; que en el terreny econòmic i energètic s'ha de "canviar el paradigma de model productiu català defugint 'demagògies'"; i pel que fa a la competitivitat, que "ERC confia situar-la dins la igualtat i la solidaritat".

Val a dir que tant de bo aquest discurs fos també el de CiU, PSC i PP dins unes discrepàncies suportables… Ja faríem alguna cosa. ICV diu més, si més no teòricament i Reagrupament està formulant un altre discurs, que caldrà veure.


Pel que fa al dret a decidir: fa temps que els regidors i alcaldes d'ERC ja s'han decidit a favor de la Vegueria Penedès i l'Àmbit, junt amb els de CiU, PP i un sector del PSC. Els diputats parlamentaris d'ERC, CiU, PP i Ciutadans s'han decidit dues vegades per l'Àmbit.També ho han fet ciutadans, entitats i empresaris. Però ERC ha bloquejat la presentació d'un projecte de llei al Parlament, consensuat entre la PVP i els partits que li donen suport, cosa que, a hores d'ara, hauria suposat ja la consecució de l`Àmbit Penedès i les delegacions corresponents. Ha silenciat la vuitena vegueria i deixa que sigui la propera legislatura la qui "decideixi", si tot va bé. Pel que sembla, el dret a decidir per a Catalunya, per part d'ERC, no coincideix amb el del Penedès i l'articulació del país serà probablement la que dicti el PSC, centralista, autoritari i catalanista vergonyant. Però a ERC no li convenen tensions amb Montilla i Nadal…

Puigcercós parla d'una Revolució Verda, sense gas i sense petroli: com es pot fer sense ser acusat de "demagògia"? Competitivitat dins la igualtat i solidaritat: per part de qui? Quina competitivitat més enllà de la que coneixem? Tot es pot dir quan hi ha entusiasme… Perquè el tripartit, a més del Pla Territorial Metropolità que posa en perill el Penedès, aprova el CIM i el pla d'infraestructures i no discuteix el context del model de creixement actual. Són els grups de pressió de sempre els qui "decideixen", mentre associacions i plataformes protesten i regategen uns quants metros cúbics de ciment. En nom del dret a decidir, s'estarà disposat a la convocatòria de consultes i debats entre ciutadans i institucions sobre el model de creixement, paisatge, boscos, recursos, agricultura i diàleg territorial? I com exercir-lo sense una llei electoral justa?

El discurs posa el pes de l'acció sobre els militants. Sembla que es vulgui dir: voteu la independència i confieu en el partit. En això segueix, malauradament, la tònica dels altres partits. Però els militants no són el país i n'hi ha de moltes menes, com a tot arreu i es necessita, a més dels votants, molta més gent, temps i esforços per a la independència.

Les paraules són una arma de molts talls per allò que diuen o deixen de dir, o mig diuen.

Josep Faura, Membre de la Plataforma per una Vegueria Pròpia
(Article publicat a l'Extra 21/10/2009)

diumenge, 18 d’octubre del 2009

Caixa Penedès i la reordenació del sistema financer

La primera Caixa d’Estalvis espanyola va ser la de Madrid, fundada l’any 1838, i a Catalunya, la Caixa d’Estalvis i Monte de Piedad de Barcelona, el 1844. A partir de 1926, per a les caixes s’inicia el procés de reconeixement del seu caràcter d’entitats de crèdit. La reinstauració del sistema democràtic i la liberalització del sistema financer permeten l’equiparació de l’operatòria entre bancs i caixes. L’Estatut de 1979, permet el traspàs de competències exclusives a la Generalitat i que s’aprovi la llei de caixes d’estalvis catalanes de 1985, que les defineix com entitats sense ànim de lucre que tenen com a objectiu millorar el nivell social i econòmic del seu àmbit d’actuació.

A partir de l’any 1979 es permet l’obertura d’oficines dins de la pròpia Comunitat Autònoma, al Penedès en tenia 84; però és el 1988 que s’autoritza anar a tot l’Estat, i de les 188 oficines (37% al territori Vegueria Penedès), es passa, a les 675 oficines, a finals del 2008. Una expansió molt accelerada amb un afany expansionista, que pot haver desvirtuat el model. Ara tan sols el 12% de les oficines són a la Vegueria Penedès, el 75% a la resta de Catalunya, i el 13%, a les comunitats de d’Aragò, València i Madrid. Però, una de les mesures de restricció de despesa, fruit del reflux del consum, va suposar fa uns mesos, l'anunci del tancament de 39 oficines, el 6% de la seva xarxa de sucursals.

En l’actual procés de reordenació del sistema financer, impulsat pel Banc d’Espanya, que pot implicar pèrdua d’autonomia i més control de Madrid, s’argumenta que és per a guanyar dimensió i baixar la taxa d’impagats. Antoni Serra i Ramoneda, expresident de Caixa Catalunya, declarà a l’Avui el passat dia 9 que les integracions es fan per tancar oficines i reduir personal. Actualment, estan en marxa dues fusions de caixes catalanes: la de Catalunya, Tarragona i Manresa, per un costat; i la de Girona, Manlleu, Sabadell i Terrassa per l’altre; la Laietana i Penedès, des de ja fa uns mesos, van desestimar participar-hi, i ara mantenen contactes per una possible fusió.

Malgrat hi ha qui pensa, que les fusions no son estrictament necessàries i són un mal negoci, des de fa uns mesos s’ha parlat d’aliances exteriors de Caixa Penedès, que podrien està buscant un soci a fora de Catalunya. A l’any 1991, es va constituir la societat INFODESA, participada a parts iguals per Caja Duero, Caja de Navarra, Caixa Penedès i Cajasol, amb l’objectiu de compartir solucions tecnològiques. Actualment, Caixa Laietana, figura entre els seus clients, i això pot facilitar la fusió amb Caixa Penedès, que sigui quina sigui, la decisió que prengui, ha de garantir que la seva identitat continuï lligada al nostre territori, que no obligui a una nova denominació i a una nova marca.

D’aquí a tres anys i escaig, es complirà el centenari del naixement de l’entitat vilafranquina; el patrimoni d’intel·ligència i sensibilitat acumulada, impulsora de moltes de les activitats culturals i socials penedesenques, cal que segueixi lligat, i amb compromís pel desenvolupament econòmic responsable i del patrimoni social del territori de la Vegueria Penedès.

Fèlix Simon
Membre de la Plataforma per una Vegueria Pròpia

dijous, 15 d’octubre del 2009

LES VEGUERIES I EL DRET A DECIDIR

La Diputació de Tarragona, l’única de les 4 que està governada per CIU, amb la benedicció del PSC, ERC, PP i ICV ha partit la província en 2. S’han posat les bases per a les noves vegueries, la de l’Àmbit del Camp de Tarragona i la de l’Àmbit de les Terres de l’Ebre, i les seus dels Consells de Vegueria, que substituiran les Diputacions, a Tarragona i a Tortosa. Amb la inauguració de les dependències descentralitzades, al Palau Climent de Tortosa s’inicia un procés irreversible al marge del que digui el Tribunal Constitucional. Un procés que pot portar a fer confluir en unes mateixes instàncies les delegacions del Govern de la Generalitat. Val a dir que equivaldria a una demostració d’unitat i confluència dels interessos polítics i estratègics.

 

Les Terres de l’Ebre, amb les seves quatre comarques, talment com el Penedès, són una realitat econòmica i social amb futur i per això és imprescindible que les Administracions hi facin una aposta decidida. L’inconvenient que patim els del Penedès, es la nostra situació geogràfica, entremig de les dues metròpolis. Aquest fet ha estimulat llur avidesa en imposar-nos interessos aliens a la personalitat territorial i política del Penedès, i, per tant rebutjables.  La destrucció d’un teixit territorial afecta l’estructura del país. Les reivindicacions penedesenques no són un caprici; com les de qualsevol altre territori,  han d’ésser considerades en una visió orgànica, de conjunt. Si es debatien sota aquesta mirada - cosa que no es fa – confluïrien en el millor per a Catalunya.

 

A finals de juliol, van ser notícia les declaracions del conseller de Governació, Jordi Ausàs, en assegurar que el govern té el compromís d’aprovar aquesta tardor la nova organització territorial de Catalunya, basada en les vegueries. El mateix conseller ha dit més d’una vegada que les Terres de l’Ebre serà la vegueria escollida, i que en una primera fase acompanyarà les altres capitals de les actuals províncies.  Però per damunt de la voluntat expressada per aquest territori,  també ens recorda que és essencial la concurrència de l’Estat, tant per a la modificació de les lleis com per pactar el finançament de les vegueries. Ell creu que tot plegat podria desembocar en una aplicació parcial de la normativa en les eleccions municipals del 2011.

 

Algú dubta, doncs, que el nostre Estatut és de fireta, que el nostre finançament és molt escàs i que som dependents en les qüestions importants? El poder real de la nostra autonomia administrativa, de baixa qualitat democràtica, ens porta irremeiablement a una via morta. Cada territori té el dret i l’obligació de trobar  el seu encaix amb el país. És molt urgent un canvi de model que respongui a la voluntat del poble i que garanteixi el nostre dret a decidir, per poder deixar de viure en una comunitat subordinada, i viure en una Vegueria Pròpia, per aconseguir la recuperació i el reforçament del territori, dins de la nostra nació catalana, amb l’aspiració legítima a la plena sobirania, a tots els nivells.

 

Fèlix Simon

Membre de la Plataforma per una Vegueria Pròpia

 

dimecres, 23 de setembre del 2009

Convergència Democràtica de Catalunya dona suport explícit a la Vegueria Penedès

Amb data 20/09/09, el Consell Nacional de CDC Convergència Democràtica de Catalunya ha adoptat l'acord de demanar al Govern de la Generalitat de Catalunya que aprovi, tal i com estableix l’Estatut d’Autonomia, la nova llei d’organització territorial i, també donar suport a la creació de la Vegueria del Penedès, en el moment en què el Parlament de Catalunya debati aquesta llei.

Podeu veure la notícia en alguns mitjans de comunicació:
RadioTelevisió de Vilafranca del Penedès
El punt

Vins&Blogs i Premis Blocs Catalunya

Des de la Plataforma Vegueria Penedès us animem a participar a la trobada de blocaires que organitza la Penedesfera (comunitat de blocaires del Penedès), i que està oberta a qualsevol persona, entitat, empresa, ... que tingui bloc.
La convocatòria és oberta a tothom, tant del Penedès, com de fora del Penedès.

A continuació reproduïm la convocatòria de l'organització:

El 2n Vins&Blogs de la Penedesfera ja el tenim aquí. Serà el dissabte 3 d’octubre i està convocat per Caves Castellroig, amb el suport del Patronat de Turisme de Subirats.

Aquest celler del municipi de Subirats serà l’amfitrió de la trobada informal de blocaires, interessats en web 2.0 i TIC. A més a més de reunió per desvirtualitzar-se, la data també pot servir de celebració si el Bloc de la Penedesfera, bitàcola col.laborativa entre tots els membres de la comunitat de blocaires, resulta guanyadora dels Premis Blocs Catalunya 2009 que es celebren el dia anterior a Vic, el 2 d’octubre, i a la qual ha arribat finalista gràcies a la votació popular. Ara tot depen del prestigiós jurat que també avaluarà 4 blocaires del Penedès que opten al guardó a les respectives categories.

Caves Castellroig destaca per la seva innovació en la comercialització, amb una dedicació estratègica a internet, doncs bloc i twitter complementen la seva acurada web amb botiga inclosa. La prova és que va participar com a ponent al Cava&Twitts de les 2es Jornades de la Penedesfera del passat juny al Vendrell. El programa de la trobada comença a les 10 hores, començant parlant del que es cou al món blocaire i web 2.0 en general. A continuació es faràuna petita visita al celler de la família Sabaté i Coca on s'explicarà la filosofia “Vins de Terrer”. Finalment es farà el tast diferencial de vins 2009 i 2008 per veure el destí del vi segons el seu terrer. La jornada estarà guiada en tot moment per l’enòleg de la família Marcel Sabaté, artífex de productes d’altíssima qualitat i reconeguts mundialment. Val a dir que és una activitat molt interessant, a l’entorn incomparable d’aquesta cava del Penedès i oberta a tothom, amb l’únic requisit de tenir un bloc a internet. Per tant estant convidats bloggers de dins i fora de la Penedesfera. Només cal confirmar l’assistència a l’esdeveniment creat a Facebook.

L’acte de lliurament dels Premis Blocs serà el 2 d’Octubre a Vic. És un fet molt important que el Bloc de la Penedesfera, format per tots els apunts dels prop de 585 blocaires penedesfèrics que parlen sobre la comunitat, web 2.0 i TIC relacionats amb el territori sigui entre els 10 finalistes en la categoria de blocs corporatius. La Penedesfera és la comunitat de noves tecnologies més nombrosa de Catalunya. Per això no es tot, fins a 4 blocs penedesfèrics més també opten al guardó i han estat finalistes a les següents categories:

Més informació al Portal de la Penedesfera http://www.penedesfera.cat

diumenge, 13 de setembre del 2009

Pregó institucional diada 11 de setembre a Capellades

La Plataforma per una Vegueria Pròpia va realitzar el parlament-pregó institucional de la diada de l'11 de setembre 2009 dintre els actes organitzats per l'Ajuntament de Capellades.
El parlament va ser preparat per en Sergi Marin, membre de la permanent de la Plataforma, que iniciat per ell mateix, i per una indisposició temporal sense importància, va haver de ser finalitzat per en Fèlix Simon, membre també de la permanent.
L'acte va tenir lloc el mateix 11 de setembre a la Font Cuitora de Capellades a les 11 del matí, amb l'assistència de nombrós públic.dimarts, 8 de setembre del 2009

Els cinc anys de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (comunicat 136, 07.09.2009)

Fa ja cinc anys del sorgiment d’aquesta iniciativa ciutadana per la Vegueria Penedès. L’avinentesa ens fa celebrar, de primer,  la continuïtat i el reconeixement aconseguit per part de la població, entitats i grups polítics. Hi som amb determinació, però també amb l’agredolç dels greus interrogants que s’obren al futur: no tenim ni l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial ni està reconeguda pel govern la mateixa possibilitat d’una Vegueria.

 

1 - Les arrels

El fet de persistir en la fita, ens porta a recordar i a refermar les nostres arrels.  La PVP té l’origen en sectors vinculats a entitats de signe ecologista preocupats pel desenvolupament sostenible del Penedès. El manifest de l’IEP, de l’11 de setembre de 2004, sobre la necessitat d’un Penedès amb reconeixement social, cultural i polític, va trobar terra abonada. La preocupació amplià el marc de llurs objectius i va donar lloc, gairebé immediatament, a la creació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, que es consolidà definitivament el maig de 2005.

 

2 - El projecte

Iniciat al voltant de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, va anar trobant a l’Anoia un progressiu assentiment fins a constituir un projecte definit: quatre comarques amb quatre capitals que es complementen mútuament. Juntes, constitueixen un àmbit o ròtula natural, prou diferenciada i neta encara, entre les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona/Reus. Es reclamava un instrument polític, establert en igualtat de condicions en relació amb la resta de Catalunya, que fes possible la realització d’una voluntat territorial.  Era la consecució de la Vegueria, i de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, com el seu pas previ indispensable.

 

3 - Singularitat de la campanya

No era fàcil emprendre aquesta campanya. Calia estimular la consciència i  la sensibilitat política sobre la identitat del territori,  la  necessitat d’un progrés sostenible i la dignitat i capacitat democràtica per a endegar-lo. La tasca havia d’anar acompanyada d’una reflexió oberta, imaginativa i desinteressada, que anés més enllà del present immediat i  captés els problemes en llur gravetat progressiva.  Més  la rúbrica del Parlament de Catalunya i la voluntat  expressa del govern –encara en suspens- per a obtenir l’eina político-administrativa que faci possible el projecte. I per fi, que l’acció de tots plegats es correspongués sense entrebancs amb la dels grups polítics que li donen suport.

Tenint en compte aquesta singularitat, assumim amb realisme les nostres limitacions. Però creiem bo de constatar que la terra abonada que ens va fer seguir la crida de l’IEP, es va trobar abundosa entre els ciutadans, regidors, entitats, associacions d’empresaris, i els grups polítics no sotmesos a la rigidesa de consignes internes. Les mocions, reiterades sota diversos conceptes, van anar venint fins a culminar en l’acord parlamentari (21.06.2006) en favor de la creació de l’Àmbit, indispensable per a la Vegueria. Un acord  repetit  el 5/12/2007 i una acceptació majoritària que s’ha estès  fins arribar al 90% de la representació territorial. Això es va fer visible en la “Nit de la Vegueria” del 18 d’abril de 2008”, convocada precisament a causa de l’incompliment de l’acord parlamentari per part del govern,  avui encara pendent d’execució definitiva.

 

4 – Incompliment del govern

En aquest aniversari, constatem amb indignació que el Govern, -integrat per PSC, ERC i ICV-, en el seu conjunt, no compleix el mandat parlamentari; s’entesta en un suposat consens per set vegueries, que mai no desmenteix; desestima la reiterada demanda d’un territori, feta pacíficament i d’acord amb el que marca la legislació vigent;  i enganya amb dilacions i silencis. La sensació de falsedat o de dubtosa maniobra davant del fet polític és creixent entre la població, i,  per això mateix, es fa necessària una resposta més clara i decisiva  per part dels partits que de sempre han  donat suport a l’Àmbit i a la Vegueria: CiU, PP, i Ciutadans; que ERC i ICV superin la mera formalitat del seu suport; i que la cúpula del PSC escolti la veu de bona part de les seves bases, favorables al Penedès.

 

5 – Present i futur de la campanya

a) La PVP reclama per a Catalunya instruments político-administratius que acostin el govern a la ciutadania, que afavoreixin l’exercici de la democràcia i el progrés sostenible. I una llei electoral que representi realment els territoris. Així ho comparteix amb amplis sectors ciutadans. Considerem que  l’Àmbit i la consegüent Vegueria,  són un pas en aquesta direcció i que per aquest motiu, constitueixen la raó i l’estímul  del nostre esforç.

b) La PVP renova la seva confiança en la voluntat inequívoca del territori en pro de l’Àmbit i la Vegueria: municipis, Consells Comarcals, Parlament, entitats, associacions, ciutadania... Un cop més reclama que es respecti aquesta voluntat.  Seguirem fidels a la il·lusió i a les adhesions rebudes, llevat que les decisions polítiques, externes a nosaltres,  ens tanquin absolutament el camí. En aquest cas, la història i el judici ciutadà  ja passarà comptes als qui en fossin responsables.

c) La PVP manté en projecte la creació d'un organisme penedesenc, tal i com ja es va anunciar en el transcurs de la "Nit de Vegueria". Davant l’atzucac en què ens situa el govern, es fa necessària la constitució d’una  entitat, o Consell de les quatre comarques, integrat per un nombre prou operatiu d'alcaldes, regidors, representants del sector econòmic i sindical, entitats cíviques, ciutadans en particular, perquè  expressi amb claredat i contundència les demandes del Penedès davant la Generalitat, el Govern i el Parlament.

 

En l’avinentesa de la Diada de l’11 de setembre,  la PVP invita a intensificar la consciència cívica, per damunt dels èxits i fracassos immediats,  puix és el que ens dignifica com a persones i ens fa caminar com a poble.

Masquefa, exposició El Penedès pot i vol ser Vegueria

A Masquefa, del 7 al 19 de setembre de 2009 podeu visitar l'exposició "El Penedès pot i vol ser Vegueria":

dimarts, 1 de setembre del 2009

Pancarta Vegueria Penedes al balcó de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès per Festa Major 2009
Durant tots els dies de la Festa Major 2009 al balcó de l'Ajuntament de Vilafranca del Penedès hi llueix una gran pancarta reclamant la Vegueria Penedès.
Vegeu-ne algunes fotos i video:

dimarts, 25 d’agost del 2009

El matí de Catalunya Ràdio a l’estiu - A l’atenció del Sr. Pere Mas (18-08-09)

Fa uns dies, varem rebre una trucada de Catalunya Ràdio per informar-nos  que avui teníeu previst dedicar una part del programa a les vegueries, motiu pel qual ens demanareu que us responguéssim a tres preguntes en un temps prefixat. La nostra reacció inicial va ser molt favorable i fins hi tot de sorpresa pel fet de que Catalunya Ràdio tingués aquesta iniciativa i donés  veu al territori.

 

Avui, la nostra reacció ha estat la contrària, de perplexitat per diverses circumstàncies: ens hem trobat amb un conseller Ausàs, que no ha respost a les preguntes que li heu fet, no ha dit tota la veritat, ha obviat referir-se al Penedès i no ha justificat les previsibles 7 vegueries, ha insinuat que eren el número d'àmbits actuals. El Penedès des del 5.12.2007 tenim aprovat la creació del nostre propi àmbit territorial (Comissió de Política Territorial) i estem desesperats, esperant que el govern compleixi amb el mandat del Parlament, superats de llarg els 120 dies que estableix el reglament per a fer-ho.

 

La nostra intervenció ha estat de 24 segons, resultat d'enganxar 5 fragments de la gravació que em vareu fer, obviant aquelles parts que més ens interessaven, i que no voldríem pensar que han estat suprimits per no comprometre al govern o al mateix conseller. Adjuntem també, el text de la gravació i en color vermell el que heu reproduït aquest matí.

 

Des del Penedès, i en nom dels milers d'adhesions a la nostra campanya, que també adjuntem, us demanem una oportunitat de participar en el vostre programa per aclarir tots aquells aspectes que considerem de justícia. i possiblement també com a dret de rèplica. Avui la gent que ha escoltat el programa, els milers de catalans no penedesencs, no han pogut copsar la realitat i fins hi tot entenc que ara en poden tenir una idea esbiaixada, que no ens ajuda gens, ja que sempre hem cregut que la Vegueria Penedès és el millor també per Catalunya.

  

Si es veritat, el que ha repetit el Conseller varies vegades, que quedaran les vegueries fruit del consens polític, territorial i institucional, en el cas del Penedès ho tenim clar, ja que els únics que hi estan parcialment en contra es la cúpula del PSC; i el més important tenim el consens territorial i institucional, amb unes majories qualificades. Es tot això, entre moltes altres coses, el que caldria poder explicar a l'audiència.

 

Quedem a l'espera de les vostres notícies,

Cordialment,

 

Fèlix Simon

Portaveu Plataforma per una Vegueria Pròpia

www.vegueriapenedes.cat

 

El Penedès, 18 d'agost del 2009

*****************************************

A continuació text complet de la intervenció preparada,
i colorejats en vermell els fragments de text finalment retallats i emesos:

- Situació actual

- La Vegueria Penedès ha estat una qüestió històrica.  Cal remuntar-se a la Vegueria medieval, al 1304,  que 400 anys després va ser transformada en Corregiment, i a partir del 1860 la posterior divisió provincial va esquarterar el Penedès.

 - Amb el Pla Territorial General de Catalunya del 1995, el Penedès continua partit i repartit, entre els 3 Àmbits veïns: les comarques de l'Alt Penedès, i el Garraf a l'Àmbit Metropolità; l'Anoia a les Comarques Centrals; i el Baix Penedès  al Camp de Tarragona.

 

- Què vol el territori 

- El Penedès constitueix una regió natural de Catalunya, té una dimensió que permet planificar a escala humana, a favor de les persones. En comptes de ser satel·litzats, podem esdevenir una ròtula que articuli la unió de les dues àrees metropolitanes, la de Barcelona i la de Tarragona/Reus.

- Per això, la gent del Penedès s'ha mobilitzar per decidir el seu futur, volem aconseguir un espai propi,  tenim l'adhesió de 63 dels 73 municipis,  més del 90% de la població, amb les 4 capitals comarcals, Igualada, Vilafranca, Vilanova i el Vendrell, els 4 consells comarcals, les patronals del sector econòmic, més de 1000 empreses, 125 entitats cíviques i 12.500 ciutadans.

- Tots els grups parlamentaris, menys el PSC, han aprovat per dues vegades  la creació de l'Àmbit Penedès, això representa 98 dels 135 diputats del Parlament, una majoria qualificada del 73%.

 

- Ho aconseguireu

El govern es fa l'orni i llueix una política de fets consumats. 

- El conseller Nadal, ens parla de que tindrem l'Àmbit a partir del març del 2010, però no ens fiem ni un pel dels seus continguts. El president Montilla i el conseller Ausàs,  només parlen de que hi ha consens en 7 vegueries.  

- La regió natural del Penedès, amb al pes demogràfic de mig milió de persones, més població que la província de Lleida, pot i vol ser Vegueria.

- Ara, per fer-ho possible, només cal que ERC i ICV, que formen part del tripartit, demostrin tenir el coratge suficient per pressionar i obligar al PSC a portar-ho a la pràctica. Creiem que es de justícia.diumenge, 16 d’agost del 2009

Davant la “negociació” del Conseller Ausàs

Josep Faura i Pujol, article publicat a l'Extra (12/8/2009)

Entre la gent que vol l'Àmbit i, amb ell, la Vegueria, regna una greu
inquietud. El conseller Ausàs negocia a Madrid les vegueries. Segons
ell, seran set, "en principi". I la del Penedès? ERC calla. Què s'està
coent?

L'aparició d'algunes cartes al director de La Vanguardia i l'Avui sobre
la Vegueria Penedès m'anima a encoratjar els nostres lectors que
n'enviïn, sense excepció, a tots els diaris d'abast nacional, El País
inclòs. Tanmateix, El Punt i els mitjans comarcals, han complert
sempre. Llevat d'ells, l'únic que ha aparegut a la premsa han estat
notícies "les vegueries" sense fer esment a la campanya que fa cinc anys
es duu a terme ni als reconeixements municipals, parlamentaris i
populars que ha obtingut. Provem sort, doncs; enviem cartes. I encara
més: burxem ràdios, teles i Internet; els blogs són fàcils de trobar...

Comencem per ERC i el conseller Ausàs: els tractes amb el vicepresident
Chaves afectaran lleis d'àmbit estatal pel que fa a les províncies. Què
s'hi podrà fer, un cop pactat? No el deixem tranquil. Escrivim a Joan
Puigcercós, com es feia al número anterior de l'EXTRA; i a Miquel
Carrillo, a Marina Llansana, sempre eloqüents... Preguntem-los què hi ha
de les promeses del Consell Nacional d'ERC sobre l'Àmbit i la Vegueria.
Per què ara callen, quina por tenen al PSC. Hi ha gat amagat?

Però també hem d'escriure al president de CDC, Artur Mas, a Felip Puig,
a Josep Rull, a Joan Raventós, recordant-los que els diputats de CDC han
donat suport a la creació de l'Àmbit i a la Vegueria a nivell
parlamentari i municipal, segons el cas. Ens cal una declaració pública
i contundent del seu propòsit de defensar la Vegueria per damunt del
resultat de les properes eleccions.

I al president d'Unió Democràtica, Josep Antoni Duran i Lleida. El seu
partit va fer una declaració expressa en el darrer congrés, en favor de
la VP. Van acudir a comunicar-la, oficialment, a la seu de la PVP a
l'Escorxador de Vilafranca. Faltaria la cirereta: que UDC, davant
l'ambigüitat del conseller Ausàs i la possible llei de Vegueries, faci
explícita l'adhesió de sempre.

I al PP. Abans Josep Piqué i ara Alícia Sànchez Camacho, presidenta del
grup, més Dolors Montserrat i Santi Rodríguez, han donat suport a la
Vegueria i a l'Àmbit i han seguit fidelment els passos proposats en les
mocions.

I a Salvador Milà, o a Jaume Bosch, d'ICV. L'amenaça de l'Àrea
Metropolitana i els seus Plans ha fet aproximar llurs posicions en
defensa d'un territori que no ha de seguir la sort del Vallès i del
Llobregat. Que ho diguin públicament.

I al grup de Ciutadans: per coherència democràtica, han donat suport a
una reivindicació que han entès com la d'un territori. La seva
declaració arrodoniria l'arc de forces polítiques que han estat des del
principi per la VP.

No oblidem el conseller Joaquim Nadal i el seu germà Manel, del PSC,
entre d'altres; i el President Montilla, que ho hauria de ser tots.
Diguem-los que al Penedès no poden quedar sols i fer pena...

Necessitem que allò que el Parlament ha fet públic, però tants mitjans
han silenciat, tingui una confirmació per part dels mateixos polítics
que ho han aprovat i pels ciutadans que els ho recorden.

“... Enviem cartes. I encara més: burxem ràdios, teles i Internet; els blogs, són fàcils de trobar...”

divendres, 17 de juliol del 2009

La PVP no confia en el govern de la Generalitat, però anima tothom a continuar treballant en favor del Penedès. (comunicat 135-I, 14.07.2009)

En la conferència de premsa celebrada el dimarts, dia 14, la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) s’ha manifestat en aquests punts:

1- La PVP considera, de bon principi, que amb l’actual composició de forces polítiques que integren el govern no troba cap motiu que li permeti confiar que s’avanci en favor de la Vegueria Pròpia.

2- S’ha presentat el calendari - adjunt a aquesta nota - de les principals resolucions adoptades per la Generalitat i la Plataforma des del 1983 fins a les dates previstes per al 2010. S’ha fet una lectura comentada dels incompliments sistemàtics dels acords del Parlament per part del DPTOP i de com s’han anat aprovant diversos plans parcials fins a culminar amb el Pla Territorial Metropolità (PTM), que deixa de banda el Pla Director de l’Alt Penedès i el mandat del Parlament de crear l’Ambit de Planificació territorial de les quatre comarques penedesenques.

3 - S’ha remarcat que el fet que ERC es desmarqués a última hora (21.06.2008) de la presentació conjunta d’un projecte de llei per a la creació de l’Àmbit per part dels grups que hi eren favorables, adduint que pensava convèncer el Govern pel seu compte, ha provocat la cursa de plans aprovats des de fora. D’haver-se aprovat l’Àmbit, per llei, que obligués sense excusa el govern, els plans s’haurien fet partint del conjunt del territori Penedès, sense destorb ni imposició afegida, com és la situació actual. Tot plegat ha significat, a més, un retard important per a qualsevol presa de decisions.

4 – S’han anunciat les dates amb les quals el govern es compromet, finalment, a crear i presentar el seu projecte de llei de revisió del Pla Territorial General de Catalunya, després d’un retard de 5 anys. S’ha insistit, però, que el calendari no fa esment del terme “àmbit Penedès”, així com la dificultat afegida que no s’arribin a acomplir les dates fixades tenint en compte la brevetat del proper any parlamentari ja que es preveuen eleccions. Tot porta a incrementar les sospites d’anar dilatant els períodes d’espera, mentre està en curs la tramitació del PTM.

5 - Malgrat tots aquests interrogants, s’ha reconegut l’esforç dels grups parlamentaris minoritaris, -ERC (21) i ICV-EUA (12), favorables a l’Àmbit i en conseqüència a la Vegueria- pel que fa a empènyer el DPTOP a l’elaboració del calendari. Com també el paper determinant de CiU (48) de sol•licitar i aconseguir una sessió de control al govern, dins la Comissió de Política Territorial del Parlament, sobre el compliment dels acords del Parlament. I, finalment, el suport del PP (14) i del grup mixt (3). A la pràctica, es fa ben palesa la soledat del grup parlamentari del PSC-CpC (37), puix representa una oposició del 27,40% del total de 135 diputats del Ple del Parlament de Catalunya.

6 - S’ha insistit que el govern només pensa en 7 vegueries i que el PSC rebutja rodonament la del Penedès. Hom es pregunta quin contingut hom pensa donar a un àmbit, planejat des de fora, que, a més, no es vol que esdevingui vegueria.

7 - S’ha denunciat la desmesura del protagonisme i dels pressupostos adjudicats a Barcelona i a la seva àrea metropolitana que l’estan convertint en referent absolut del país, al marge dels altres territoris.

8 – S’ha instat la població i, sobretot, els grups polítics, que es moguin i presentin les esmenes al Pla Territorial Metropolità. La PVP ha denunciat, alhora, la limitació de terminis per a presentar-les, que ha passat dels habituals 60 dies a 45, i en època estival; i el fet que els ajuntaments tinguin com a topall el 24 de setembre, atès que les sessions en la majoria de pobles petits es fan cada dos/tres mesos.

9 – S’han desmentit categòricament les afirmacions intencionades del diputat Labandera (PSC) en el sentit que el PTM gaudeix de l’aprovació del Territori, tot ignorant d’arrel que 63 ajuntaments, els Consells Comarcals, les entitats i la població del Penedès, estan a favor de l’àmbit i la Vegueria i, per tant, que la planificació es faci des del territori i no des de Barcelona.

10 – S’ha lamentat que al nou President del Consell Comarcal (PSC) de l’Alt Penedès, en el seu discurs de presa de possessió del càrrec silenciï sistemàticament l’Àmbit i la Vegueria - a la qual el Consell està adherit- i limiti tot el territori “Penedès” a una sola comarca, la de l’Alt Penedès, com si no existissin ni el Baix Penedès ni el Garraf ni l’Anoia.

ARA, L’ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ
DEMÀ, LA VEGUERIA PENEDÈS

Resum Calendari 1983/2010 (comunicat 135-II, 14.07.2009

21.11.1983
Llei 23/1983, per la qual s’estableixen les directrius d’ordenació del territori català i de les accions administratives. D’acord als diversos instruments de planificació.

16.03.1995

Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla Territorial general de Catalunya. Defineix sis àmbits dels plans territorials parcials. basats en la funcionalitat territorial.
El Pla ha d’ésser revisar com a mínim cada deu anys.

15.05.2001
es fa públic el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre

11.09.2004
“Declaració del Penedès” (IEP)

27.01.2005
Es constitueix el grup de treball per crear la Plataforma

21.05.2005
Es legalitza la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PROPIA

21.06.2006
S’aprova per 1ª vegada, l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 41 aj. 3 CC. 85 ent. 8611 particulars

25.07.2006
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.

05.07.2007
Aprovació inicial del Pla director de l’Alt Penedès

24.07.2007
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de Ponent

31.08.2007
DOGC 4959 – aprovació inicial del Pla territorial parcial de les comarques centrals.

04.09.2007
DOGC 4961 – Avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

05.12.2007
S’aprova per 2ª vegada, l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 61 aj. 4 CC. 12 ee 112 ent. 11750 particulars

07.04.2008
Acord avantprojecte del Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità de Barcelona

18.04.2008
El DPTOP endega el Pla director territorial a les comarques del Penedès. Finalització termini 120 dies aprovació Àmbit per part del Govern.

14.07.2008
Aprovació inicial del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

16.08.2008
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals.

16.09.2008
Aprovació definitiva del Pla Director de l’Alt Penedès

11.11.2008
El Govern va aprovar la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei pel qual s’aprova el nou Pla Territorial general de Catalunya.
- Adhesió de 63 aj. 4 CC 12 ee 125 ent. 12.500 particulars

22.05.2009
Aprovació inicial del Pla territorial parcial Metropolità

08.07.2009
Informe de compliment de la Resolució 91/VIII del conseller de PTOP a la mesa de la Comissió de Política Territorial

24.07.2009
Finalització termini presentació esmenes al PTPM.

28.07.2009
Està previst presentar a la Comissió de Coordinació de Política Territorial l’informe per a l’inici de l’elaboració del nou Pla territorial General de Catalunya.

??.09.2009

Acord del Consell Tècnic i del Govern de l’informe.

??.10.2009
Presentació de la proposta de text articular al Consell Tècnic.

??.11.2009
Inici de la informació pública i la consulta institucional

??.12.2009
Presentació del projecte de Llei al Consell Tècnic

??.01 2010
Aprovació del projecte de llei pel govern i tramesa al Parlament.

??.03.2010
Aprovació del projecte de Llei del PTGC pel Parlament.


RESUM DELS INCOMPLIMENTS DEL GOVERN


- RETARD +5 ANYS: REVISIÓ PTGC


- RETARD +2 ANYS APLICACIÓ ÀMBIT PENEDÈS


- RETARD +3 ANYS DEL PLA PARCIAL TERRITORIAL


- RETARD +? ANYS DESPLEGAMENT VEGUERIES