divendres, 17 de juliol de 2009

La PVP no confia en el govern de la Generalitat, però anima tothom a continuar treballant en favor del Penedès. (comunicat 135-I, 14.07.2009)

En la conferència de premsa celebrada el dimarts, dia 14, la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) s’ha manifestat en aquests punts:

1- La PVP considera, de bon principi, que amb l’actual composició de forces polítiques que integren el govern no troba cap motiu que li permeti confiar que s’avanci en favor de la Vegueria Pròpia.

2- S’ha presentat el calendari - adjunt a aquesta nota - de les principals resolucions adoptades per la Generalitat i la Plataforma des del 1983 fins a les dates previstes per al 2010. S’ha fet una lectura comentada dels incompliments sistemàtics dels acords del Parlament per part del DPTOP i de com s’han anat aprovant diversos plans parcials fins a culminar amb el Pla Territorial Metropolità (PTM), que deixa de banda el Pla Director de l’Alt Penedès i el mandat del Parlament de crear l’Ambit de Planificació territorial de les quatre comarques penedesenques.

3 - S’ha remarcat que el fet que ERC es desmarqués a última hora (21.06.2008) de la presentació conjunta d’un projecte de llei per a la creació de l’Àmbit per part dels grups que hi eren favorables, adduint que pensava convèncer el Govern pel seu compte, ha provocat la cursa de plans aprovats des de fora. D’haver-se aprovat l’Àmbit, per llei, que obligués sense excusa el govern, els plans s’haurien fet partint del conjunt del territori Penedès, sense destorb ni imposició afegida, com és la situació actual. Tot plegat ha significat, a més, un retard important per a qualsevol presa de decisions.

4 – S’han anunciat les dates amb les quals el govern es compromet, finalment, a crear i presentar el seu projecte de llei de revisió del Pla Territorial General de Catalunya, després d’un retard de 5 anys. S’ha insistit, però, que el calendari no fa esment del terme “àmbit Penedès”, així com la dificultat afegida que no s’arribin a acomplir les dates fixades tenint en compte la brevetat del proper any parlamentari ja que es preveuen eleccions. Tot porta a incrementar les sospites d’anar dilatant els períodes d’espera, mentre està en curs la tramitació del PTM.

5 - Malgrat tots aquests interrogants, s’ha reconegut l’esforç dels grups parlamentaris minoritaris, -ERC (21) i ICV-EUA (12), favorables a l’Àmbit i en conseqüència a la Vegueria- pel que fa a empènyer el DPTOP a l’elaboració del calendari. Com també el paper determinant de CiU (48) de sol•licitar i aconseguir una sessió de control al govern, dins la Comissió de Política Territorial del Parlament, sobre el compliment dels acords del Parlament. I, finalment, el suport del PP (14) i del grup mixt (3). A la pràctica, es fa ben palesa la soledat del grup parlamentari del PSC-CpC (37), puix representa una oposició del 27,40% del total de 135 diputats del Ple del Parlament de Catalunya.

6 - S’ha insistit que el govern només pensa en 7 vegueries i que el PSC rebutja rodonament la del Penedès. Hom es pregunta quin contingut hom pensa donar a un àmbit, planejat des de fora, que, a més, no es vol que esdevingui vegueria.

7 - S’ha denunciat la desmesura del protagonisme i dels pressupostos adjudicats a Barcelona i a la seva àrea metropolitana que l’estan convertint en referent absolut del país, al marge dels altres territoris.

8 – S’ha instat la població i, sobretot, els grups polítics, que es moguin i presentin les esmenes al Pla Territorial Metropolità. La PVP ha denunciat, alhora, la limitació de terminis per a presentar-les, que ha passat dels habituals 60 dies a 45, i en època estival; i el fet que els ajuntaments tinguin com a topall el 24 de setembre, atès que les sessions en la majoria de pobles petits es fan cada dos/tres mesos.

9 – S’han desmentit categòricament les afirmacions intencionades del diputat Labandera (PSC) en el sentit que el PTM gaudeix de l’aprovació del Territori, tot ignorant d’arrel que 63 ajuntaments, els Consells Comarcals, les entitats i la població del Penedès, estan a favor de l’àmbit i la Vegueria i, per tant, que la planificació es faci des del territori i no des de Barcelona.

10 – S’ha lamentat que al nou President del Consell Comarcal (PSC) de l’Alt Penedès, en el seu discurs de presa de possessió del càrrec silenciï sistemàticament l’Àmbit i la Vegueria - a la qual el Consell està adherit- i limiti tot el territori “Penedès” a una sola comarca, la de l’Alt Penedès, com si no existissin ni el Baix Penedès ni el Garraf ni l’Anoia.

ARA, L’ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ
DEMÀ, LA VEGUERIA PENEDÈS

Resum Calendari 1983/2010 (comunicat 135-II, 14.07.2009

21.11.1983
Llei 23/1983, per la qual s’estableixen les directrius d’ordenació del territori català i de les accions administratives. D’acord als diversos instruments de planificació.

16.03.1995

Llei 1/1995, per la qual s’aprova el Pla Territorial general de Catalunya. Defineix sis àmbits dels plans territorials parcials. basats en la funcionalitat territorial.
El Pla ha d’ésser revisar com a mínim cada deu anys.

15.05.2001
es fa públic el Pla territorial parcial de les Terres de l’Ebre

11.09.2004
“Declaració del Penedès” (IEP)

27.01.2005
Es constitueix el grup de treball per crear la Plataforma

21.05.2005
Es legalitza la PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PROPIA

21.06.2006
S’aprova per 1ª vegada, l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 41 aj. 3 CC. 85 ent. 8611 particulars

25.07.2006
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de l’Alt Pirineu i Aran.

05.07.2007
Aprovació inicial del Pla director de l’Alt Penedès

24.07.2007
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de Ponent

31.08.2007
DOGC 4959 – aprovació inicial del Pla territorial parcial de les comarques centrals.

04.09.2007
DOGC 4961 – Avantprojecte del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

05.12.2007
S’aprova per 2ª vegada, l’àmbit funcional del Penedès a la Comissió de Política Territorial
- adhesió de 61 aj. 4 CC. 12 ee 112 ent. 11750 particulars

07.04.2008
Acord avantprojecte del Pla territorial parcial de l’àmbit metropolità de Barcelona

18.04.2008
El DPTOP endega el Pla director territorial a les comarques del Penedès. Finalització termini 120 dies aprovació Àmbit per part del Govern.

14.07.2008
Aprovació inicial del Pla territorial parcial del Camp de Tarragona

16.08.2008
Aprovació definitiva del Pla territorial parcial de les Comarques Centrals.

16.09.2008
Aprovació definitiva del Pla Director de l’Alt Penedès

11.11.2008
El Govern va aprovar la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei pel qual s’aprova el nou Pla Territorial general de Catalunya.
- Adhesió de 63 aj. 4 CC 12 ee 125 ent. 12.500 particulars

22.05.2009
Aprovació inicial del Pla territorial parcial Metropolità

08.07.2009
Informe de compliment de la Resolució 91/VIII del conseller de PTOP a la mesa de la Comissió de Política Territorial

24.07.2009
Finalització termini presentació esmenes al PTPM.

28.07.2009
Està previst presentar a la Comissió de Coordinació de Política Territorial l’informe per a l’inici de l’elaboració del nou Pla territorial General de Catalunya.

??.09.2009

Acord del Consell Tècnic i del Govern de l’informe.

??.10.2009
Presentació de la proposta de text articular al Consell Tècnic.

??.11.2009
Inici de la informació pública i la consulta institucional

??.12.2009
Presentació del projecte de Llei al Consell Tècnic

??.01 2010
Aprovació del projecte de llei pel govern i tramesa al Parlament.

??.03.2010
Aprovació del projecte de Llei del PTGC pel Parlament.


RESUM DELS INCOMPLIMENTS DEL GOVERN


- RETARD +5 ANYS: REVISIÓ PTGC


- RETARD +2 ANYS APLICACIÓ ÀMBIT PENEDÈS


- RETARD +3 ANYS DEL PLA PARCIAL TERRITORIAL


- RETARD +? ANYS DESPLEGAMENT VEGUERIES

diumenge, 12 de juliol de 2009

Àmbit Penedès: s'han donat unes Dates... (comunicat 134, 08.07.2009)

A proposta del grup parlamentari de Convergència i Unió, s’ha celebrat al si de la Comissió de Política Territorial del Parlament de Catalunya una sessió de control sobre el compliment de la resolució 91/VIII -l’acord parlamentari del 5 de desembre de 2007- sobre la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, que inclogui l'Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i els municipis de l'Anoia que s'hi vulguin adherir, i l'adequació dels plans parcials i sectorials a aquest àmbit funcional.


1 - Crítica al govern

Joan Raventós, (CiU), ha retret al govern que les successives declaracions no significaven cap resolució efectiva. Ha recordat la pressió al govern per part de CiU i ha lamentat que s’hagi menystingut la voluntat de tot un territori, avalada pel Parlament, cosa que al seu parer, constitueix pràcticament un fet “delictiu”. Santi Rodríguez (PP) ha repassat la història i les dates del procés amb la conclusió que el govern, no ha demostrat voluntat política i només ha reaccionat quan se l’ha empès. José Domingo, del grup Mixt, ha comparat l’actitud del govern amb la tàctica de la pastanaga d’anar prometent i enganyant alhora.

2 - Les rèpliques

Roberto Labandera (PSC) ha retret a CiU que en el passat va mostrar la seva manca de voluntat penedesenca. Ha remarcat la voluntat planificadora del govern, que ha rebut, com mai, una empenta decisiva. Ha obviat la interpretació de les successives decisions sobre l’àmbit. Miquel Carrillo, (ERC) ha reiterat, amb èmfasi, la seva voluntat per l’Àmbit i la Vegueria i el treball constant d’ERC al si del govern per aconseguir una decisió favorable. Salvador Milà (ICV), recordant la visita a l’exposició sobre la Vegueria, ha fet palès un canvi d’actitud clarament favorable a l’Àmbit, sense descartar la Vegueria. Ha explicat la decisió del govern de posar dates a la creació de l’Àmbit i les possibilitats que es presenten en un futur immediat per a plantejar les bases d’un Pla Territorial del Penedès tot defensant els punts del Pla Director afectats pel projecte de Pla Territorial Metropolità aprovat inicialment pel conseller Nadal.

3 - Resposta de descàrrec per part del govern

El Conseller Joaquim Nadal ha enviat aquest mateix matí, a la Secretaria General del Parlament de Catalunya, un comunicat amb la seva signatura en el qual informava del següent:
- Les determinacions preses ja el 18 d’abril de 2008, per tal de promoure l’elaboració d’un pla director territorial, amb contingut de pla territorial parcial, tot integrant el seu contingut, a la propera revisió del Pla Territorial General de Catalunya.
- L’aprovació, el 16 de setembre de 2008, del Pla Director Territorial de l’Alt
Penedès
- L’aprovació, l’11 de novembre de 2008 de la memòria prèvia a l’inici de la tramitació de l’avantprojecte de llei “pel qual s’aprovarà el nou Pla Territorial general amb l’objectiu de: ”Adaptar-lo a l’evolució de la societat i el territori català que ha tingut lloc d’ençà de l’aprovació del Pla de 1995, així com d’adaptar la delimitació dels àmbits d’aplicació dels plans territorials i dels àmbits funcionals, tot creant-ne de nous, si s’escau, amb l’objectiu de donar resposta a les noves realitats territorials i a les aspiracions expressades des de diverses comarques i ajuntaments, com en el cas de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès, el Garraf i alguns municipis de l’Anoia i d’altres”.
- En data 28 de juliol de 2009 està previst presentar a la Comissió de Coordinació de Política Territorial l’informe per a l’inici de l’elaboració del nou PTGC. La proposta d’acord serà elevada al Consell Tècnic i al Govern el proper mes de setembre.
- En data octubre 2009 està previst l’inici de la tramitació per part del Govern, amb la presentació del text articulat al Consell Tècnic, de la modificació de la Llei 1/1995 d’acord amb el que estableix la memòria aprovada pel govern. Es preveu que el projecte de Llei pugui ser aprovat pel Parlament el mes de març 2010.

4 - Fugida endavant?

Deixant de banda la valoració de la resposta del govern – que no s’ajusta a la realitat- i obviant determinats aspectes de les contrarèpliques, creiem que la pressió feta, probablement des dins del mateix govern, però sobretot a través de la Comissió de Política Territorial del Parlament, ha arrencat de la Conselleria del sr. Nadal, i per extensió del govern, la concreció d’unes dates. La Plataforma ho considera positiu però no dóna per guanyada la contesa. La manca de voluntat i la indecisió d’alguns grups polítics és massa palesa i caldrà estar amatent, en caure cada data, a instar al govern sobre el compliment dels seus compromisos. Per altra banda, la Plataforma lamenta que els terminis parlamentaris allarguin encara més l’espera, amb el perill que suposa de decisions imprevisibles per part del govern.

5 - El Plans Territorials actuals

En qualsevol cas, la Plataforma VP reclama una moratòria dels Plans Territorials Parcials del Camp de Tarragona i de les Comarques Centrals aprovats fins ara i que quedin supeditats a allò que determini el futur Pla Territorial Parcial del Penedès.

6 - Des d’ara, cal pensar en vuit àmbits

La Plataforma VP rebutja la continuada tàctica del govern de seguir planejant i anar duent a terme la descentralització i adjudicació de delegacions de serveis en base a set àmbits puix el document signat pel Conseller implícita el vuitè àmbit.

7 - L’amenaça del Pla Territorial Metropolità (PTM)

La Plataforma VP rebutja totalment la prossecució dels tràmits per a l’aprovació del PTM perquè afecta l’Alt Penedès i el Garraf, que hauran de comptar amb un Pla Territorial propi per al Penedès. Aquest Pla, a més, atempta contra Pla Director de l’Alt Penedès i pot representar danys irreparables al nostre territori.

8 – Les al·legacions al PTM

La Plataforma invita els ciutadans, entitats, i ajuntaments que cursin les al·legacions contra el PTM. El termini de presentació per als dos primers sectors acaba el 24 de juliol (consulteu a www.vegueriapenedes.cat), Cal una resposta el més àmplia possible que utilitzi tots els recursos legals per a oposar-s’hi i defensar la integritat del nostre territori.

9 - Agraïments i desig d’entesa

La Plataforma VP agraeix als grups favorables a l’Àmbit el seu suport. I espera que la connexió amb les forces polítiques doni fruits concrets i tangibles, en favor del Penedès, sobretot quan s’elabori al nostre Pla Territorial.


ARA, L’ÀMBIT DE PLANIFICACIÓ
DEMÀ, LA VEGUERIA PENEDÈS

dimarts, 7 de juliol de 2009

Sí al Penedès, Al.lega Contra el Pla Metropolità


Cliqueu a la imatge i trobareu la informació i les al.legacions preparades per signar i presentar.

Recentment s'ha aprovat el Pla Territorial Metropolità, que inclou l'Alt Penedès i el Garraf, el qual està en període d'exposició pública per fer-hi al.legacions fins el dia 23 de juliol de 2009.

Com sabeu, tenim aprovat l'Àmbit de Planificació Funcional del Penedès per les comarques del nostre territori, Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf, al qual li correspon desenvolupar el seu propi Pla Territorial, el seu desenvolupament del qual el govern està retardant.

El resultat, és que mentrestant, el nostre territori no es planifica de manera unitària, quedant repartit entre tres àmbits i/o plans territorials diferents (el metropolità de Barcelona per l'Alt Penedès i Garraf, el metropolità de Tarragona pel Baix Penedès i el de les Comarques Centrals per l'Anoia).

Sí al Penedès, Oposa't al Pla Metropolità, Fes la teva Al.legació !!!!

divendres, 3 de juliol de 2009

Igualada i la Vegueria Penedès


En el ple del dimarts dia 16 de juny de 2009, l’Ajuntament d’Igualada va optar per una majoria d’11 vots a 10 en favor de
la Vegueria Penedès. Així es tornava a la situació anterior al ple de maig en què es revocava l’acord vigent en favor de la Vegueria.

Cal recordar que en el ple de maig es va voler aturar, per part del grup d’Entesa, el que considerava una maniobra de CiU per a adscriure l’Anoia, ni que fos indirectament, a l’Àmbit de les Comarques Centrals. En la moció presentada per CiU es reclamaven per a Igualada les delegacions dels serveis que
la Generalitat va traslladant a moltes ciutats catalanes a través dels set àmbits de planificació, com per exemple a Vic i a Manresa. El vot de qualitat de l’alcalde va fer decidir-se per la Regió I, o Barcelona.

En el darrer ple de juny, però, va quedar clara la posició dels grups partidaris de
la Vegueria Penedès (CiU, ERC i PP). Pel que fa a l’Entesa, tot i la seva negativa i la poca claredat dels termes amb què va ser exposada, pensem que es va deixar entendre que hi ha marge per a un debat més intens i concret. Altrament, ens preguntaríem per què es va repartir als regidors una proposició d’Entesa, que no es va debatre, però que Jordi Riba, tinent d’alcalde, en va fer esment. En la proposició es demanava que l’Anoia, i amb ella Igualada, no deixés d’anar unida a les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf, més enllà de qualsevol resolució sobre les Vegueries; i que Igualada rebés, com les altres comarques, les delegacions corresponents.

Hi ha un fet clar i és el propòsit del govern de
la Generalitat –encara per complir- de crear l’Àmbit Penedès per a donar resposta al mandat del Parlament. I unes coincidències: el rebuig majoritari a les Comarques Centrals; el vot favorable dels ajuntaments de l’Anoia i les associacions empresarials; el desig de mantenir els vincles amb l’Alt Penedès i el Garraf; i la reclamació d’unes delegacions de serveis per a Igualada, i consegüentment per a les altres comarques. I el fet bàsic de l’acord del ple a l’adhesió a la Vegueria Penedès, que hauria de comportar accions en favor.

Però tenim al davant el Pla Territorial Metropolità (PTM). D’aplicar-se, deixaria l’Alt Penedès i el Garraf encara més supeditades a l’expansió de l’Àrea Metropolitana, a
la Regió I... En què pot afectar, això, a l’Anoia? Amb quin Alt Penedès i amb quin Garraf vol, doncs, unir-se? En aquest sentit, la Plataforma per la VP, pensant en l’Àmbit, ha redactat unes al·legacions en contra el PTM, que proposa als ajuntaments, als ciutadans i a les entitats.

Un debat en clau de comarca i ciutat, que partís dels elements coincidents i la possible –per a mi, certa- amenaça del PTM, promouria una desitjada unanimitat, si més no en els punts bàsics, dins del Consistori. Els termes del debat del passat ple serien més realistes i per això positius i reconciliadors.


Vist des dels rengles del públic assistent al ple i des de
la Plataforma, a la qual pertanyo, penso que l’interès de l’Anoia per estar lligada a l’Alt Penedès i al Garraf i de mirar cap al mar (sense excloure el Baix Penedès) l’hauria de portar a intensificar relacions i demandes junt amb aquestes comarques. El fet de comptar amb un àmbit o Vegueria que els donés veu i vot i les salvés de ser un apèndix al servei del més poderós, donaria més força a les vinculacions, més pes al legítim protagonisme de les quatre capitals i un servei més eficaç als ciutadans, que comptat i debatut, són el tema central de la discussió.

Autor: Josep Faura - Plataforma Vegueria Penedès