divendres, 30 d’abril de 2010

Video: Compareixença de la PVP i d'altres organitzacions i persones a la tramitació de la Llei de l'Àmbit Penedès, 21.04.2010

Vídeo de la nostra intervenció, la dels representants dels grups parlamentaris i la resposta final:


http://www.parlament.cat/web/actualitat/canal-parlament/videos?p_cp1=781474&p_cp2=tot&p_cp3=131&p_cp22=cerca


Parlament de Catalunya,
Comissió de Política Territorial. 21/04/2010 - sessió ordinària
Compareixença d'una representació de la Plataforma per la Vegueria del Penedès amb relació a les proposicions de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació i de modificació de l'article 2 de la Llei 1/1995 i l'article 12 de la Llei 23/1983.
Data:     21/04/2010
Durada:  1 h. 2 m. 18 s.

dijous, 29 d’abril de 2010

Compareixença de la PVP i d'altres organitzacions i persones a la tramitació de la Llei de l'Àmbit Penedès (comunicat 149, 23.04.2010)

El passat dimecres 21 d’abril, va tenir lloc la primera sessió de compareixences en relació al projecte de llei de l’àmbit de planificació Penedès que s’està tramitant al Parlament de Catalunya.

El tràmit de compareixences és un mecanisme de participació ciutadana previst per l’article 106 del Reglament del Parlament i té per objectiu que la societat civil, especialment els sectors afectats per una llei determinada, pugui expressar el seu parer. Els diferents grups proposen les compareixences i, en el cas d’aquesta llei se n’han admès un total de ¿? les quals s’han repartit en dues sessions, la de dimecres i una propera prevista per al 5 de maig. Sobta la generositat d’acceptació de compareixences en comparació amb l’estratègia restrictiva que es va donar en el cas de la llei de vegueries. És evident d’interès dels grups de la majoria parlamentària d’accelerar al màxim aquesta llei, mentre que la de l’àmbit s’ha anat demorant fins al punt que, tot i haver començat a tramitar-se dos mesos abans, no es podrà aprovar abans que la de vegueries, cosa que dificultarà enormement la inclusió del Penedès en el primer redactat d’aquesta llei de vegueries.

Els compareixents en aquesta primera sessió van ser:

 • Sr. Albert Tubau, en representació de l’Associació d’empresaris del Garraf, Alt i Baix Penedès

 • Sr. Ramon Felip president de la Unió Empresarial de l’Anoia

 • Sr. Albert Calzada, president de la Unió Empresarial del Penedès

 • Sr. Fèlix Simon, president de la plataforma per una Vegueria Pròpia

 • Sr. Ramon Arnabat, president de l‘Institut d’Estudis Penedesencs

 • Sr, Francesc Pascual, president de la denominació d’origen Penedès

 • Sra. Maria Rovira, en representació del sindicat Unió de Pagesos

 • Sr. Francesc Rica, en representació del sindicat UGT

 • Sr. Jesús Burgueño, membre de la Comissió de Delimitació Territorial del Col·legi de Geògrafs de Catalunya

 • Sr. Josep Roca, director del Centre de Política del Sòl de la Universitat Politècnica de Catalunya

 • Sr. Jaume Font, doctor en geografia i especialista en ordenació territorial.


Al matí van intervenir els tres representants de la unions empresarials els quals es van posicionar clarament a favor de l‘àmbit i de la vegueria, llevat del Sr. Calzada que va mostrar una certa ambigüitat tot i que l’associació que presideix hi està adherida de fa anys. En canvi va ser especialment clara i contundent l’exposició del Sr. Tubau.

El primer grup de compareixences de la tarda va incloure els Srs. Simon, Arnabat i Pascual, els quals van defensar l’àmbit sense fissures, cadascú des de la seva respectiva entitat i punt de vista. El Sr. Simon va fer èmfasi en el complicat calendari que ha hagut de seguir aquesta tramitació i en els reiterats incompliments del Departament de PTOP dels mandats parlamentaris. El Sr. Arnabat va lamentar que lEP hagués estat exclòs de la compareixença a la llei de vegueries i va defensar de forma documentada i brillant la necessitat de l’àmbit i la vegueria. El Sr. Pascual va exposar mitjançant un power point la justificació i característiques de la denominació d’origen Penedès i com hi sortirà guanyant amb l’àmbit començant pel fet que permetrà superar molts dels actuals trencacolls administratius.

El torn següent va reunir els representants dels sindicats, amb una magnífica exposició de la representant de la Unió de Pagesos, mentre que el de la UGT no va entrar pràcticament gens a parlar de l‘àmbit

El darrer torn va reunir tres persones en qualitat d’expertes en ordenació territorial i aquí els vents no van acabar de bufar a favor. El Sr. Burgueño, un dels principals responsables de l’informe Roca, va dir que la vegueria Penedès no té gens de justificació històrica i amb prou feines d’altra mena, tot i que va respectar la voluntat de les comarques. El Sr. Roca es ma mostrar com un defensor ultrancer de la metròpoli barcelonina i va afirmar que la separació del Penedès serà perjudicial per a la metròpoli i per al mateix Penedès. El Sr. Font en canvi, en un to científic i humanista alhora, va argumentar favor del àmbit i la vegueria Penedès des del punt de vista de la geografia humana, del paisatge i de l’ordenació territorial.

El funcionament de les compareixences estableix que a cada compareixent els grups parlamentaris li poden adreçar preguntes per ser contestades. Van intervenir els diputats srs. Joan Raventós (CiU), Roberto Labandera (PSC), Miquel Carrillo (ERC), Santi Rodríguez (PP) i Salvador Milà (ICV). Atès que en aquest cas tots els grups s’han posicionat a favor de l’àmbit, les preguntes no el van posar en qüestió i van ser fonamentalment de dues menes: unes demanant certs aclariments sobre qüestions relacionades amb l’exposició de cada compareixent en relació a l’àmbit i altres justificant la posició de cada grup en aquest tema de l’àmbit i/o en el de la vegueria: en aquest aspecte va destacar el representant d’ERC. També va ser especialment significativa la intervenció del Sr. Labandera afirmant que el seu grup era favorable a l’àmbit no per convenciment sinó per compromís polític.


La PVP valora en general de manera positiva aquesta sessió entenent-la com el penúltim pas cap a la consecució de l’àmbit de planificació Penedès, tot i que lamenta la lentitud del procediment. També mostra la satisfacció pel fet que els diversos grups, i especialment els de la majoria governamental, van afirmar que aquest àmbit no sofrirà cap mena de rebaixa i tindrà la mateixa categoria i tractament que la resta dels altres set actualment vigents. Això consta al diari de sessions i serà una argument a esgrimir en el cas que algú se’n desdigués.ARA, L’ÀMBIT FUNCIONAL I LA VEGUERIA

diumenge, 25 d’abril de 2010

Fotos PVP al Parlament de Catalunya, 21-04-2010

Compareixença al Parlament de Catalunya sobre l'Àmbit Funcional de
Planificació pel Penedès.

dissabte, 24 d’abril de 2010

La PVP compareix al Parlament de Catalunya per l'Àmbit Funcional del Penedès, 21-04-2010

Dimecres, 21 d’abril del 2010, Comissió de Política Territorial
Sessió: ordinària - Sala de grups

La Comissió de Política Territorial va començar ar les 10 hores i a l’ordre del dia hi apareixien 135 punts.

Els 121 primers son preguntes al govern, que el conseller Nadal respongué oralmente.

Els punt 122 al 135 foren les compareixences, de la proposició de llei de reconeixement del Penedès com a àrea funcional de planificació.

HI va haver intervencions de les patronals: ADEG + UEP + UEA

A més de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP), van comparèixer les entitats l’Institut d’Estudis Penedesencs (IEP) i la Denominació d’Origen Penedès.

També comparegueren els sindicats: COP, UGT i UE, i finalment 5 especialistes.

Un cop acabades les compareixences, la proposició segueix el tràmit per la via d’urgència.

La PVP a la "Xerrada sobre les lluites territorials i el sindicalisme nacional i de classe", 21-04-2010

La Pobla de Claramunt, exposició "El Penedès pot i vol ser Vegueria"La Sala Municipal d’Exposicions de la Pobla de Claramunt ha acollit des del diumenge 18 d’abril de fins al divendres 23 d’abril de 2010 l'exposició-mostra sobre la Vegueria del Penedès, amb el títol “El Penedès pot i vol ser vegueria”.

La mostra, organitzada pel departament de Cultura de l'Ajuntament de La Pobla de Claramunt, la va inaugurar l’alcalde, Santi Broch, i membres de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (Vegueria Penedès).

dissabte, 17 d’abril de 2010

AMB LA VP, EL TERRITORI ADQUIREIX PROTAGONISME. Fèlix Simon, El 3 de Vuit, 09-04-2010


La campanya iniciada a principis del 2005 per la Plataforma per una Vegueria Pròpia és la que desencadena els moviments parlamentaris a favor de l‘àmbit i la vegueria, gràcies all recolzament d’una majoria aclaparadora del territori. La Vegueria del Penedès, no ha estat mai una prioritat de cap partit, només cal consultar les hemeroteques. Per això ara, és el pitjor moment per reivindicar que un partit ha fet més que un altre. Sense la Plataforma per una Vegueria Pròpia, s’estaria tramitant la llei de Vegueries al Parlament de Catalunya, sense pena ni glòria per al Penedès, i tampoc tindríem l’Àmbit Funcional propi. Des d’ERC s’insisteix darrerament, per desviar l’atenció, a responsabilitzar CIU de no tenir l’Àmbit Funcional, ja que ho podien fer en aprovar la llei 1/1995, que va fixar 6 àmbits d’aplicació, sense el Penedès, o que des del passat 16 de desembre s’haurien pogut espavilar una mica i tenir ja fetes les compareixences.


Però també, convé recordar que les propostes de resolució sobre la creació de l’àmbit, amb les 4 comarques incorporades, van ser presentades primer per CIU i el PPC, per separat, i aprovada a la Comissió de Política Territorial el 21.06.2006; una segona vegada per CIU i també pel PPC, va ser aprovada per la mateixa Comissió el 5.12.2007, però davant de d’incompliment del govern aquests dos mateixos grups presenten proposicions de llei que, ara sí, arriben al Ple del Parlament i són aprovades per unanimitat el 16.12.2009. ERC no va liderar cap d’aquestes iniciatives en formar part dels governs del tripartit i d’Entesa, malgrat que el text de la declaració programàtica que estableix la creació de vegueries, no concreta enlloc el nombre.


Podem afirmar doncs, que si CIU hagués volgut, el Penedès seria Àmbit funcional des del 1995, però és tan cert com això que si ERC hagués volgut haguéssim tingut l’Àmbit el 2008, i en els dos supòsits, el mapa de vegueries sobre el que ha treballat de moment el govern seria de vuit, com afirma el diputat Miquel Carrillo, “perquè pren com a base els àmbits de planificació vigents”.


Ens trobem a les vigílies de la campanya electoral del Parlament, i tenim la tramitació de la Llei de vegueries i de l’àmbit funcional del Penedès. Davant de tot aquest panorama, ¿què cal fer ara? ¿què és el millor per al Penedès? Dir que ara hi som més a prop, i que s’ha deixat una porta oberta a la llei, per fer-ho possible a la propera legislatura, ens sona a especulació. Perquè és clar, poden passar dues coses:

- si governen els mateixos d’ara, és a dir el tripartit, i el PSC no la vol de cap manera, no sé com es pot prometre que la tindrem a la propera legislatura.

- si governen uns altres, és a dir CiU, i si com el Sr. Carrillo no es cansa de repetir, aquest partit està fent tots els possibles per impedir la vegueria, doncs tampoc no hi ha cap garantia que la tinguem.


Els que no vivim de la política i no estem condicionats per les estratègies de partit, com és el cas de la PVP, ho tenim ben clar. Creiem que el més senzill, lògic i raonable, és que els partits que hi són favorables tant en el territori, com en el parlament, com en el posicionament dels seus òrgans de govern, aprovin l’àmbit funcional sense esmenes i també la llei de vegueries amb el Penedès incorporat, i s’hauran acabat les discussions. Ens sembla que qualsevol altra opció hipoteca el futur de la vegueria i va en contra de la voluntat majoritària del Penedès.

Per la nostra part continuarem persistint i perseverant fins el final, convençuts que tindrem un àmbit funcional com els altres 7, i diguem-ho clar, des de la PVP només podem recolzar la Llei de Vegueries si hi ha la del Penedès. Un cop aprovat l’àmbit funcional, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en vegueries, el Govern de la Generalitat ha de tenir en compte subsidiàriament els àmbits territorials definits, i el del Penedès també, com els altres 7, ni més, ni menys; i el dia que s’aprovin les vegueries, en aquesta o a la propera legislatura, la nostra també hi serà, però des d’un principi, i amb els mateixos drets.


Fèlix Simon

President

Plataforma per una Vegueria Pròpia


SI ERC VOL, TINDREM LA VP ARA. Fèlix Simon, L'Extra, 07-04-2010


Si no hagués nascut la Plataforma per una Vegueria Pròpia, s’estaria tramitant la llei de Vegueries al Parlament de Catalunya, sense pena ni glòria per al Penedès, i tampoc tindríem l’Àmbit Funcional propi. Des d’ERC s’insisteix darrerament, per desviar l’atenció, a responsabilitzar CIU de no tenir encara l’Àmbit Funcional, ja que ho podien fer en aprovar la Llei 1/1995, que va fixar 6 àmbits d’aplicació, sense el Penedès, o que des del passat 16 de desembre s’haurien pogut espavilar una mica i tenir ja fetes les compareixences.


I cal explicar també que en un altre moment, tampoc no es va poder aprofitar la proposició de llei presentada pels diputats d’ERC, Srs. Josep Lluís Carod-Rovira, Jordi Portabella, Josep Bargalló, Ernest Benach i Angel Colom, de modificació del Pla Territorial General de Catalunya, en el sentit de reconeixement de les comarques del Penedès com a àrea funcional de planificació. La petició era d’incorporar una nova àrea funcional de planificació, amb les comarques de l’Alt Penedès, Baix Penedès i el Garraf, però sense l’Anoia. El 21 de maig del 1996, decau la proposició, ja que el govern de CIU no va donar la conformitat a la seva tramitació.


Les propostes de resolució sobre la creació de l’àmbit, amb les 4 comarques, amb l’Anoia també incorporada, són presentades la primera per CIU i el PP, per separat, i aprovada a la Comissió de Política Territorial el 21.06.2006. Aquesta iniciativa havia prosperat gràcies a la campanya iniciada a principis del 2005 per la Plataforma per una Vegueria Pròpia. La següent proposta, presentada per CIU i també pel PP, va ser aprovada el 5.12.2007; però davant de l’incompliment del Govern, es presenten per part d’aquests dos mateixos grups les proposicions de llei que, ara sí, arriben al Ple del Parlament i són aprovades per unanimitat el 16.12.2009. En totes aquestes iniciatives ERC no hi va participar, en formar part dels governs del tripartit i d’Entesa.


És doncs ben cert que si CIU hagués volgut, el Penedès seria Àmbit funcional des del 1995, però és tan cert com això que si ERC hagués volgut hauríem tingut l’Àmbit el 2008, i en els dos supòsits, el mapa de vegueries sobre el que ha treballat de moment el govern seria de vuit, com afirma el diputat Miquel Carrillo, “perquè pren com a base els àmbits de planificació vigents”. Recordar també que el text de la declaració programàtica signada el 21.11.2006, pel PSC, ERC i ICV, no estableix el nombre de vegueries, però si que estableix que la llei ha d’incloure la creació, modificació i la supressió de les vegueries.


Estaria bé, també recordar a tothom que els actuals diputats penedesencs al Parlament, Santi Rodriguez i Dolors Montserrat (PP), Joan Raventos i Marta Llorens (CIU), Miquel Carrillo i Marina Llançana (ERC), Roberto Labandera i Mila Arcarons (PSC), van ser escollits pels respectius partits i no pas pel territori. Ara per “culpa” de la Plataforma, tots ells s’han hagut de posicionar, alguns fan campanya a favor de la VP i d’altres en contra, seguint en bona part les directrius del partit respectiu, exactament 6 a 2; però 4 la volen ara, 2 a partir de la propera legislatura i 2 no la volen mai.


Ara som a les vigílies de la campanya electoral del Parlament, tenim la tramitació de la Llei de vegueries i de l’àmbit funcional del Penedès. Davant de tot aquest panorama, ¿què cal fer ara? ¿què és el millor per al Penedès? Dir que ara hi som més a prop, i que s’ha deixat una porta oberta a la llei, per fer-ho possible a la propera legislatura, ens sona a especulació. Perquè, és clar, poden passar dues coses:

- si governen els mateixos d’ara, és a dir el tripartit, i el PSC no la vol de cap manera, no sé com es pot prometre que la tindrem a la propera legislatura

- si governen uns altres, és a dir CiU, i si com el Sr. Carrillo no es cansa de repetir, aquest partit està fent tots els possibles per impedir la vegueria, doncs tampoc no hi ha cap garantia que la tinguem.


Des de la PVP creiem que el més senzill, lògic i raonable, és que els partits que hi són favorables tant en el territori, com en el parlament, com en el posicionament dels seus òrgans de govern, aprovin l’àmbit funcional sense esmenes i també la llei de vegueries amb el Penedès incorporat, i s’hauran acabat les discussions. Els que no vivim i no estem condicionats per la política de partits, ho tenim més que clar, i creiem que qualsevol altra opció seria injustificable, donat que aniria en contra de la voluntat de la majoria de penedesencs. Negar-s’hi, seria una clara vulneració de l’esperit democràtic que voldríem per al país.


Ens toca doncs continuar persistint i perseverant fins el final, convençuts que tindrem un àmbit funcional com els altres 7, i diguem-ho clar, des de la PVP només podem recolzar la Llei de Vegueries si hi ha la del Penedès. Un cop aprovat l’àmbit funcional, mentre no es legisli sobre la divisió de Catalunya en vegueries, tindrem els mateix drets que els altres 7, ni més, ni menys; i el dia que s’aprovin les vegueries, si es a la propera legislatura, la nostra també hi serà, però des d’un principi.


Fèlix Simon

President

Plataforma per una Vegueria Pròpia

divendres, 2 d’abril de 2010

Compareixença de la PVP a la Tramitació de la Llei de Vegueries (comunicat 148, 29-03-2010)


El passat divendres 26 de març, la PVP va ser invitada a comparèixer a la comissió d’Afers Institucionals del Parlament per donar a conèixer als grups parlamentaris la seva posició davant d’aquesta llei.

El tràmit de compareixences és un mecanisme de participació ciutadana previst per l’article 106 del Reglament del Parlament i té per objectiu que la societat civil, especialment els sectors afectats per una llei determinada, pugui expressar el seu parer. Els diferents grups proposen els compareixents i, en el cas d’aquesta llei se n’havien demanat més de 100, la major part a proposta de l’oposició; a l’hora de la veritat només hi va haver 14 compareixences de les 16 proposades per la majoria governamental (entre les quals la PVP) que va vetar totes les de l’oposició: entre aquestes que van ser rebutjades hi havia, pel que fa al Penedès, l’Institut d’Estudis Penedesencs, i els representants de les associacions empresarials i del món del vi i el cava, etc.

Signants del Manifest per la Vegueria de l’Alt Pirineu, junt amb la PVP l’únic representant civil; totes les altres compareixences provenien del món polític: els presidents de les 4 diputacions, de la federació i de l’associació de municipis, els presidents dels consells comarcals de la Cerdanya i el Solsonès i els alcaldes de Lleida, Tarragona, Reus i Tortosa. Van declinar la invitació el síndic d’Aran i el senyor Miquel Roca. Per part de la plataforma va intervenir el seu president Fèlix Simon. Sobre aquesta intervenció i el conjunt de la sessió cal recalcar els punts següents

 1. Al començament el president de la PVP va lamentar el rebuig de tants testimonis, especialment els dels penedesencs que avalen la petició de la vegueria, i va dir que a l’hora de la veritat, la participació ciutadana en els afers públics troba tota mena d’entrebancs.

 2. El gruix de la intervenció va seguir el discurs habitual de la PVP. Va exposar les raons de tipus històric, geogràfic, econòmic, demogràfic i social a favor de la vegueria pròpia; va insistir en la necessitat de preservar aquest territori envoltat d’una àrea metropolitana potentíssima i una altra d’emergent, però encara amb prou caràcter per no ser absorbit; i va expressar que és ara, al moment d’aprovar-se la llei, quan convé que hi sigui el Penedès i no deixar-ho per a un hipotètic futur. Va acabar resumint la intervenció en tres raons: a) la identitat penedesenca; b) els acords parlamentaris (el darrer per unanimitat) a favor de l’àmbit de planificació que és la condició i l’avantsala de la vegueria; i c) i sobretot la voluntat expressada democràticament per la gran majoria d’ajuntaments de les quatre comarques.

 3. En el torn d’intervenció, els representants dels grups parlamentaris van comentar l’exposició del president de la PVP i es van posicionar sobre el seu contingut, alhora que li adreçaven diverses preguntes. Pel grup de CiU, va parlar Lluís Corominas que va prendre partit de manera pública i inequívoca a favor de la vegueria Penedès; la segona intervenció va ser de la representant del PSC Carme Figueras que va mantenir la coneguda postura d’oposar-s’hi sense matisos. ERC, per mitjà de Miquel Carrillo, es va atribuir el mèrit de la creació de les vegueries i es va mostrar favorable a la inclusió de la del Penedès tot i que va defensar fer-ho més endavant entenent que la llei deixa la porta prou oberta. La representant del PP M. Ángeles Olano també va dir que estava d’acord amb la vegueria Penedès; finalment, Jaume Bosch d’ICV va dir que el compromís era de 7 vegueries però que no es tancaven a futures ampliacions.

 4. D’entre les respostes donades pel president de la PVP destaca la que va fer al PSC en el sentit que all territori hi ha hagut –i s’està donant ara– un pronunciament de molts electes i fins i tot d’algun diputat a favor de la vegueria Penedès, cosa que mostra una clara contradicció amb la postura inflexible de la direcció del partit. Al representant d’ICV li digué que en cap document dels pactes de govern dels dos tripartits hi figura el nombre de vegueries de manera que set no és un compromís públic, però li va agrair la flexibilitat mostrada. També va agrair el suport dels grups favorables a la vegueria Penedès i els va demanar un darrer esforç per introduir i votar l’esmena pertinent que permeti incloure-la en el redactat inicial.

Dues curiositats per acabar. D’una banda, l’exposició de Fèlix Simon va ser seguida amb un gran interès i un gran silenci a tota la sala, interès i silenci més evidents que en d’altres compareixences. D’altra banda, les intervencions dels diferents grups parlamentaris van propiciar estones de “foc creuat” entre ells, cosa que tampoc havia passat en altres compareixences i que posa de manifest que la qüestió de la vegueria Penedès està en el centre del debat de la llei de vegueries.