dimarts, 8 de setembre de 2009

Els cinc anys de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (comunicat 136, 07.09.2009)

Fa ja cinc anys del sorgiment d’aquesta iniciativa ciutadana per la Vegueria Penedès. L’avinentesa ens fa celebrar, de primer,  la continuïtat i el reconeixement aconseguit per part de la població, entitats i grups polítics. Hi som amb determinació, però també amb l’agredolç dels greus interrogants que s’obren al futur: no tenim ni l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial ni està reconeguda pel govern la mateixa possibilitat d’una Vegueria.

 

1 - Les arrels

El fet de persistir en la fita, ens porta a recordar i a refermar les nostres arrels.  La PVP té l’origen en sectors vinculats a entitats de signe ecologista preocupats pel desenvolupament sostenible del Penedès. El manifest de l’IEP, de l’11 de setembre de 2004, sobre la necessitat d’un Penedès amb reconeixement social, cultural i polític, va trobar terra abonada. La preocupació amplià el marc de llurs objectius i va donar lloc, gairebé immediatament, a la creació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, que es consolidà definitivament el maig de 2005.

 

2 - El projecte

Iniciat al voltant de les comarques de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf, va anar trobant a l’Anoia un progressiu assentiment fins a constituir un projecte definit: quatre comarques amb quatre capitals que es complementen mútuament. Juntes, constitueixen un àmbit o ròtula natural, prou diferenciada i neta encara, entre les àrees metropolitanes de Barcelona i Tarragona/Reus. Es reclamava un instrument polític, establert en igualtat de condicions en relació amb la resta de Catalunya, que fes possible la realització d’una voluntat territorial.  Era la consecució de la Vegueria, i de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, com el seu pas previ indispensable.

 

3 - Singularitat de la campanya

No era fàcil emprendre aquesta campanya. Calia estimular la consciència i  la sensibilitat política sobre la identitat del territori,  la  necessitat d’un progrés sostenible i la dignitat i capacitat democràtica per a endegar-lo. La tasca havia d’anar acompanyada d’una reflexió oberta, imaginativa i desinteressada, que anés més enllà del present immediat i  captés els problemes en llur gravetat progressiva.  Més  la rúbrica del Parlament de Catalunya i la voluntat  expressa del govern –encara en suspens- per a obtenir l’eina político-administrativa que faci possible el projecte. I per fi, que l’acció de tots plegats es correspongués sense entrebancs amb la dels grups polítics que li donen suport.

Tenint en compte aquesta singularitat, assumim amb realisme les nostres limitacions. Però creiem bo de constatar que la terra abonada que ens va fer seguir la crida de l’IEP, es va trobar abundosa entre els ciutadans, regidors, entitats, associacions d’empresaris, i els grups polítics no sotmesos a la rigidesa de consignes internes. Les mocions, reiterades sota diversos conceptes, van anar venint fins a culminar en l’acord parlamentari (21.06.2006) en favor de la creació de l’Àmbit, indispensable per a la Vegueria. Un acord  repetit  el 5/12/2007 i una acceptació majoritària que s’ha estès  fins arribar al 90% de la representació territorial. Això es va fer visible en la “Nit de la Vegueria” del 18 d’abril de 2008”, convocada precisament a causa de l’incompliment de l’acord parlamentari per part del govern,  avui encara pendent d’execució definitiva.

 

4 – Incompliment del govern

En aquest aniversari, constatem amb indignació que el Govern, -integrat per PSC, ERC i ICV-, en el seu conjunt, no compleix el mandat parlamentari; s’entesta en un suposat consens per set vegueries, que mai no desmenteix; desestima la reiterada demanda d’un territori, feta pacíficament i d’acord amb el que marca la legislació vigent;  i enganya amb dilacions i silencis. La sensació de falsedat o de dubtosa maniobra davant del fet polític és creixent entre la població, i,  per això mateix, es fa necessària una resposta més clara i decisiva  per part dels partits que de sempre han  donat suport a l’Àmbit i a la Vegueria: CiU, PP, i Ciutadans; que ERC i ICV superin la mera formalitat del seu suport; i que la cúpula del PSC escolti la veu de bona part de les seves bases, favorables al Penedès.

 

5 – Present i futur de la campanya

a) La PVP reclama per a Catalunya instruments político-administratius que acostin el govern a la ciutadania, que afavoreixin l’exercici de la democràcia i el progrés sostenible. I una llei electoral que representi realment els territoris. Així ho comparteix amb amplis sectors ciutadans. Considerem que  l’Àmbit i la consegüent Vegueria,  són un pas en aquesta direcció i que per aquest motiu, constitueixen la raó i l’estímul  del nostre esforç.

b) La PVP renova la seva confiança en la voluntat inequívoca del territori en pro de l’Àmbit i la Vegueria: municipis, Consells Comarcals, Parlament, entitats, associacions, ciutadania... Un cop més reclama que es respecti aquesta voluntat.  Seguirem fidels a la il·lusió i a les adhesions rebudes, llevat que les decisions polítiques, externes a nosaltres,  ens tanquin absolutament el camí. En aquest cas, la història i el judici ciutadà  ja passarà comptes als qui en fossin responsables.

c) La PVP manté en projecte la creació d'un organisme penedesenc, tal i com ja es va anunciar en el transcurs de la "Nit de Vegueria". Davant l’atzucac en què ens situa el govern, es fa necessària la constitució d’una  entitat, o Consell de les quatre comarques, integrat per un nombre prou operatiu d'alcaldes, regidors, representants del sector econòmic i sindical, entitats cíviques, ciutadans en particular, perquè  expressi amb claredat i contundència les demandes del Penedès davant la Generalitat, el Govern i el Parlament.

 

En l’avinentesa de la Diada de l’11 de setembre,  la PVP invita a intensificar la consciència cívica, per damunt dels èxits i fracassos immediats,  puix és el que ens dignifica com a persones i ens fa caminar com a poble.