divendres, 25 de desembre del 2009

JA TENIM L’ÀMBIT! (comunicat 140, 18/12/2009)

El Penedès ja som Àmbit Funcional de Planificació Territorial. És una gran notícia per als penedesencs que han donat suport i han esperat amb il•lusió el reconeixement del territori com un tot: l’Alt Penedès, l’Anoia (menys 7 municipis de l’Alta Segarra), el Baix Penedès i el Garraf; i un goig per a la Plataforma poder-ho anunciar. Feia temps –cinc anys- que ho desitjàvem! La nostra demanda, feta pacíficament, usant la imaginació i la tenacitat, partint de la coincidència en la identitat i els objectius, ha captat el suport dels partits polítics, i el Parlament de Catalunya en ple, l’ha acceptada donant-li caràcter de llei. Amb l’Àmbit, el Penedès es constitueix en base territorial per a planificar-se i orientar el seu desplegament. El Penedès ha obtingut el dret a tenir veu pròpia.

L’acord per unanimitat de la Proposició de Llei presentada per CIU i PP, al Ple del Parlament de Catalunya del dia 16 de desembre de 2009 ha estat el coronament d’una llarga trajectòria: acords de la Comissió de Política Territorial del 21 de juny de 2006 i del 5 de desembre de 2007. Abans, entremig i després, els pronunciaments favorables dels ajuntaments, dels consells comarcals, de les associacions professionals, dels ciutadans i de les entitats. I tota una campanya pels pobles que ha anat creant la saó necessària per esperar i demanar i el reconeixement unànime dels nostres mitjans de comunicació comarcals, que es va fer palès, darrerament, en l’editorial conjunt del dia 4.12.2009 titulat : “Per la dignitat del Penedès”.

Entre tots hem obtingut i hem treballat l’entesa i l’acollida necessària dels partits polítics que han vehiculat la nostra demanda. Tanmateix, allò que per damunt de tot ens honora i ens alegra és que hagi estat tot l’arc parlamentari, sense excepcions, qui hagi coincidit a donar al Penedès un Àmbit Funcional propi, i que ara continuï la seva tramitació, que ens portarà a l’elaboració del propi, Pla Territorial Parcial de Planificació. Aquesta unanimitat atorga al Penedès un punt de partença sòlid i prometedor.


Ara, l’Àmbit; i en l’horitzó, la Vegueria...

dimarts, 22 de desembre del 2009

16-12-2009, UNA DATA HISTÒRICA PEL PENEDÈS

16 de desembre 2009, el Ple del Parlament de Catalunya, dona llum verda, amb l’acord de tots els grups, a la proposició de Llei de reconeixement del Penedès com a Àrea Funcional de Planificació.

dijous, 3 de desembre del 2009

Comunicat 139, 2-12-2009


Roda de premsa al Col•legi Periodistes de Catalunya per donar a conèixer la realitat del Penedès i la presentació de la proposició de llei perquè sigui reconegut com a Àmbit de Planificació en un termini breu.

La plataforma per la Vegueria Penedès ha convocat aquest matí, a la seu de Barcelona del Col•legi de Periodistes de Catalunya, una roda de premsa en què hi han participat les persones següents:
  • Sr. JOSEP FAURA i Sr. FÈLIX SIMON, president i portaveu de la Plataforma per la Vegueria Penedès
  • Sr. PERE REGULL, alcalde de Vilafranca, en representació del món polític
  • Sr. XAVIER CARDONA, Sr. FRANCESC SIMÓ i Sr. XAVIER CAMINS en representació de les organitzacions empresarials: ADEG (Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès), UEP (Unió Empresarial del Penedès) i UEA (Unió Empresarial de l’Anoia).
  • Sr. RAMON ARNABAT president de l‘Institut d’Estudis Penedesencs en representació de les entitats culturals.

El Sr. Faura ha fet l’obertura i ha justificat la conveniència de l’acte primer per explicar què és el Penedès (fent esment de les quatre comarques: Anoia, Alt Penedès, Baix Penedès i Garraf) i donar-li visibilitat, segon per deixar constància de la tasca feta a favor d’obtenir una vegueria pròpia, i tercer per donar compte del moment actual en què es troba aquesta demanda.

El Sr. Regull ha intervingut dient que la personalitat del Penedès i la voluntat que sigui reconeguda ha comptat amb un suport majoritari al territori, tant d’ajuntaments i consells comarcals, com d’entitats, empreses i persones individuals i això no es pot deixar de banda. Ignorar-ho és fomentar la desafecció política. Oposar-s’hi amb l’argument que és millor estar a la regió metropolitana perquè és on es remenen les cireres és un insult a la resta de Catalunya i uns menyspreu a la riquesa, diversitat i equilibri del país.
El Sr. Cardona ha insistit en aquest argument, no podem tenir un país amb un cap gros i unes potes primes com els elefants d’en Dalí. No podem deixar que la identitat cultural i econòmica i les seves possibilitats siguin fagocitades per la metròpoli. El Sr. Camins ha recordat que l’Anoia sempre ha mirat cap avall, cap al litoral i és on se sent més còmode tal com han demanat 23 dels 26 municipis anoiencs. El Sr. Simó creu que la unitat del Penedès és una eina bàsica per la cohesió social, mentre que la situació actual és un fre al creixement entre altres coses per la complicació administrativa que comporta.

El Sr. Arnabat afirma que l’Institut és qui va iniciar l’actual moviment per la unitat organitzativa del Penedès d’acord amb la pràctica que ha dut sempre. És un fet històric que arrenca de l’Edat Mitjana i que es va mantenir fins al XIX. Als anys 30 del S.XX les entitats culturals ja van reivindicar-ho i ara tenim una oportunitat d’or perquè les lleis tornin a reconèixer aquesta realitat que no només és històrica, sinó cultural, social i econòmica.

El Sr. Simon ha explicat l’estat del procés des del 5-12-07, ara fa dos anys, en què la Comissió de Política Territorial del Penedès va prendre l’acord d’instar el govern a crear l’Àmbit funcional de planificació Penedès. Passats els quatre mesos de termini sense que això es fes, es va creure oportú des de la PVP impulsar una proposició de llei en el mateix sentit, el juny del 2008, i que era recolzada pels grups parlamentaris de CiU, PP i ERC. Tanmateix ERC, a l’últim moment, va decidir no subscriure-la i optar per la via de vetllar i pressionar el govern perquè complís el mandat parlamentari del 5-12-07. La creació de l’àmbit per aquesta via va lligada a la revisió del Pla General Territorial de Catalunya que no va començar a iniciar els tràmits fins el mes passat i que el mateix govern no preveu enllestir abans del desembre del 2010. Això vol dir que l’àmbit no seria vigent en aquesta legislatura i que, mentrestant, s’haurien anat aprovant els altres plans parcials on el Penedès hi és incorporat de manera esquarterada; també es podria donar curs a una nova llei electoral que no contemplaria el Penedès com a circumscripció. Per tot això la PVP està d’acord que els altres dos grups parlamentaris que signaven la proposició de llei el 2008, l’activin i la presenti a la mesa del Parlament de Catalunya, perquè pugui ser debatuda en el ple d’aquest mes de desembre. Si la resta de partits que han donat suport a l’àmbit i a la vegueria voten a favor de la proposició o simplement no s’hi oposen, la llei quedaria aprovada i com que la tramitació és molt més ràpida, l’àmbit del Penedès podria ser realitat en un termini de tres o quatre mesos.
El comunicat 138, que hem adjuntat al Dossier de Premsa preparat per a l‘ocasió, ja dóna compte de la demanda d’activar aquesta proposició del llei i insta els electes polítics locals de tots els partits que demanin als diputats dels partits respectius que no impedeixen amb el seu vot negatiu que la proposició de llei prosperi.


EL PENEDÈS, POT I VOL SER VEGUERIA, I TAMBÉ UNA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL

Comunicat 138, 01-12-2009


CRIDA a tots els Grups Parlamentaris, i petició de compromís, en favor de la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a Àmbit Funcional de Planificació Territorial.


El dimarts dia 9 de novembre, el Govern va acordar l’inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya. L’anunci del Govern d’ “adequar els àmbits de planejament a la voluntat manifestada per les comarques penedesenques”, ens mereix molt poca credibilitat en no donar cap garantia de disposar d’un Àmbit Funcional de Planificació Territorial de les comarques de l’Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia, com els altres; ni de la creació del propi Pla Parcial Territorial, com els altres; ni de la Vegueria Pròpia, com les altres, si algun dia es constitueixen; ni d’una circumscripció electoral com les altres si la nova llei tira endavant. Ara més que mai, estem convençuts de la poca viabilitat d’aquest camí que, d’altra banda i en el millor dels casos, no estarà enllestit abans del desembre del 2010. Per tot això, la permanent de la PVP vol fer públic els següents acords:

1.- Demanar formalment als grups parlamentaris de CIU i del PP, que tirin endavant sense demora la proposició de llei, que van presentar al seu dia al Parlament, per tal de que es porti al proper Ple, l’aprovació de la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, prèvia a la revisió del PTGC, donat que en aquets moments ens sembla clar que es la millor alternativa que tenim la gent del Penedès. Es el mateix procediment que es va seguir l’any 2001, per aprovar l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, i que des de la PVP hem intentat tirar endavant des del juny del 2008.

2.- Instar tots els càrrecs electes de les quatre comarques penedesenques que manifestin la seva oposició a qualsevol actuació dels propis partits que impossibiliti l’èxit d’aquesta iniciativa, per tal que sense més demores ni cap tipus de limitació, es doni compliment al mandat del Parlament del passat 5 de desembre del 2007.

3.- Instar els alcaldes de les quatre capitals penedesenques i als presidents dels Consells Comarcals a mantenir durant les properes setmanes una entrevista conjunta amb els consellers de Política Territorial i de Governació, per tal d’explicar-los quina és la voluntat expressada per les seves respectives corporacions en aquest afer.

Si volem salvar el Penedès d’un futur incert, cal que siguin tingudes en compte les seves necessitats i conveniències. Des de la PVP entenem que després del temps transcorregut, aquest és el procediment més adequat per obtenir-ne els instruments idonis, l’Àmbit, la Vegueria i la Circumscripció electoral pròpia, en les mateixes condicions que la resta de territoris catalans.

EL PENEDÈS, POT I VOL SER VEGUERIA,
I TAMBÉ UNA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL


dimarts, 1 de desembre del 2009

CONVOCATÒRIA DE PREMSA, 02-12-2009, Barcelona, Col.legi de Periodistes de Barcelona

1.- Propostes de la Plataforma per una Vegueria Pròpia, referides a
  • l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial del Penedès,
  • la Circumscripció electoral propia
  • la Vegueria Penedès.

2.- Proposició de llei de reconeixement del Penedès, presentada a la mesa del Parlament de Catalunya.


A l’acte hi participaran diverses personalitats en representació del territori:

- Sr. Pere Regull, alcalde de Vilafranca del Penedès
- Sr. Xavier Cardona, president de l’ADEG (Associació d’Empresaris del Garraf, Alt Penedès i Baix Penedès)
- Sr. Ramon Felip, president de l’UEA (Unió Empresarial de l’Anoia)
- Sr. Ramon Arnabat, president de l’Institut d’Estudis Penedesencs
- Sr. Josep Faura, president de la PVP
- Sr. Fèlix Simon, portaveu de la PVP

CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dia: dimecres, 2 de desembre del 2009 Hora: 10,30 hores Lloc: COL.LEGI DE PERIODISTES DE BARCELONA Rambla de Catalunya, 10 pral. 08007 BARCELONA

---------------------------------------------------------------------------------
Penedès és el nom que millor explica la realitat territorial rica i diversa que uneix les persones que viuen el Baix Penedès, al Garraf, a l’Alt Penedès i a l’Anoia. Des de fa cinc anys, la gent del Penedès s’han mobilitzat per decidir el seu futur, volem aconseguir un espai propi, el de la vuitena vegueria, dins el conjunt de la divisió territorial de Catalunya.
---------------------------------------------------------------------------------
La Plataforma per una Vegueria Pròpia és una entitat sense ànim de lucre inscrita amb el núm. 30778/B (data 12/07/2005) a la Secció 1ª del Registre de Barcelona (Departament de Justícia de la Generalitat de Catalunya). Seu social; C/ Escorxador 19-21, 08720, Vilafranca del Penedès. www.vegueriapenedes.cat

CONVOCATÒRIA DE PREMSA, 01-12-2009, Igualada, Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès

El Secretariat Permanent de la Plataforma per una Vegueria Pròpia us convoca a la roda de premsa que celebrarem el proper dimarts, a Igualada, a Vilanova i la Geltrú i a Vilafranca del Penedès amb els següents continguts:

1.- El Pla Territorial Parcial Metropolità de Barcelona, i les esmenes presentades.

2.- La revisió del Pla Territorial General de Catalunya i l’Àmbit del Penedès.

3.- La llei electoral i les circumscripcions proposades.

4.- Proposta de la PVP, referida a l’Àmbit Territorial, a la circumscripció electoral i a la Vegueria Penedès.


No hi falteu.
Salutacions,


CONVOCATÒRIA DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ

Dia: dimarts, 1 de desembre del 2009

Hora: 12,00 hores
Lloc: UEA – UNIÓ EMPRESARIAL DE L’ANOIA
Ctra. De Manresa, 131 IGUALADA

Hora: 16,30 hores
Lloc: ADEG - Associació d’Empresaris de l’Alt Penedès, el Baix Penedès i el Garraf.
c/. L’Àncora, 3 VILANOVA I LA GELTRÚ

Hora: 19,15 hores
Lloc: L’Escorxador
c/. L’Escorxador, 19-21 VILAFRANCA DEL PENEDÈS