dijous, 3 de desembre del 2009

Comunicat 138, 01-12-2009


CRIDA a tots els Grups Parlamentaris, i petició de compromís, en favor de la Proposició de llei de reconeixement del Penedès com a Àmbit Funcional de Planificació Territorial.


El dimarts dia 9 de novembre, el Govern va acordar l’inici de la revisió del Pla Territorial General de Catalunya. L’anunci del Govern d’ “adequar els àmbits de planejament a la voluntat manifestada per les comarques penedesenques”, ens mereix molt poca credibilitat en no donar cap garantia de disposar d’un Àmbit Funcional de Planificació Territorial de les comarques de l’Alt i Baix Penedès, Garraf i Anoia, com els altres; ni de la creació del propi Pla Parcial Territorial, com els altres; ni de la Vegueria Pròpia, com les altres, si algun dia es constitueixen; ni d’una circumscripció electoral com les altres si la nova llei tira endavant. Ara més que mai, estem convençuts de la poca viabilitat d’aquest camí que, d’altra banda i en el millor dels casos, no estarà enllestit abans del desembre del 2010. Per tot això, la permanent de la PVP vol fer públic els següents acords:

1.- Demanar formalment als grups parlamentaris de CIU i del PP, que tirin endavant sense demora la proposició de llei, que van presentar al seu dia al Parlament, per tal de que es porti al proper Ple, l’aprovació de la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, prèvia a la revisió del PTGC, donat que en aquets moments ens sembla clar que es la millor alternativa que tenim la gent del Penedès. Es el mateix procediment que es va seguir l’any 2001, per aprovar l’Àmbit de l’Alt Pirineu i Aran, i que des de la PVP hem intentat tirar endavant des del juny del 2008.

2.- Instar tots els càrrecs electes de les quatre comarques penedesenques que manifestin la seva oposició a qualsevol actuació dels propis partits que impossibiliti l’èxit d’aquesta iniciativa, per tal que sense més demores ni cap tipus de limitació, es doni compliment al mandat del Parlament del passat 5 de desembre del 2007.

3.- Instar els alcaldes de les quatre capitals penedesenques i als presidents dels Consells Comarcals a mantenir durant les properes setmanes una entrevista conjunta amb els consellers de Política Territorial i de Governació, per tal d’explicar-los quina és la voluntat expressada per les seves respectives corporacions en aquest afer.

Si volem salvar el Penedès d’un futur incert, cal que siguin tingudes en compte les seves necessitats i conveniències. Des de la PVP entenem que després del temps transcorregut, aquest és el procediment més adequat per obtenir-ne els instruments idonis, l’Àmbit, la Vegueria i la Circumscripció electoral pròpia, en les mateixes condicions que la resta de territoris catalans.

EL PENEDÈS, POT I VOL SER VEGUERIA,
I TAMBÉ UNA CIRCUMSCRIPCIÓ ELECTORAL