dissabte, 20 de juny del 2009

La PVP davant l’opacitat del govern (comunicat 133, 16-06-2009)

La Plataforma per una Vegueria pròpia fa públic, amb aquest comunicat el fons de la proposta de moció i d’al•legacions adreçades al govern de la Generalitat davant la imposició del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTM) sobre les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. Així mateix, dóna resposta a les desafortunades i impròpies declaracions del sr. Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona, en relació a les vegueries.

1 - Proposta de moció als Ajuntaments i Consells Comarcals.

Els seus continguts:
- Es fa memòria que la institució que subscriu la moció es va adherir per acord del ple a la Campanya pro-Vegueria tot demanant un Àmbit Funcional de Planificació Territorial per al Penedès, (amb ella, són un 90% del total, els ajuntaments adherits a la Vegueria i a l’Àmbit, més tots dels Consells Comarcals).
- Que el Parlament de Catalunya va instar el govern a crear l’Àmbit (05.12.2007).
- Que el Consell de Govern ha aprovat la memòria, per a convertir-la en llei, per la qual es contempla la creació d’aquest àmbit (11.11.08).
- Que el Departament Territorial d’Obres Públiques (DPTOP) no en vol fer cas i va aprovant i desplegant els plans territorials de les Comarques centrals, Camp de Tarragona i recentment Pla Territorial Metropolità (PTMB), des de Barcelona.
En conseqüència:
- Es reitera en la demanda que es compleixi l’acord del Parlament.
- Presentarà al•legacions al PTMB en allò que contradiu l’acord anterior
- Demana la suspensió cautelar de les disposicions dels plans que afecten els municipis de l‘àmbit Penedès.
- En el cas de l‘Alt Penedès, a més, remarca al fet que, disposant d’un Pla director aprovat, el PTMB no el té en compte en absolut.

2. -Proposta de moció als ciutadans i entitats

La Plataforma editarà un full per a l’adhesió d’entitats i ciutadans, al•legant que el govern incompleix amb la voluntat del territori, del Parlament, i d’ell mateix imposant el PTMB en contra de la creació de l’Àmbit.

3 – Continguts específics de les al•legacions.

- Es fa memòria detallada del procés d’aprovació de les mocions fins arribar a l’acord parlamentari del 5/12/007 i dels incompliments posteriors. Es remarca, sobretot, que el govern inicia el treball del PTMB ja vençut el termini obligatori per a la creació de l’Àmbit, que hauria de comportar la consegüent tramitació formal, junt amb el territori del Pla Territorial del Penedès.
- Condemna el PTMB com a “contrari a tota lògica i ètica democràtica” i ho rubrica dient que “si des de fa temps el que se us reclama per part d’una majoria qualificada del territori és la creació d’un àmbit Penedès, les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf no poden planificar-se dins del Pla Territorial Metropolità de Barcelona”.

4 - Les declaracions del sr. Fogué, president de la Diputació de Barcelona.

En el setmanari 3de8 de Vilafranca del Penedès (12/6/09) el sr. Fogué es mostra pràcticament advers a les vegueries en afirmar que “’l’Estatut no entra en les competències de les V., cosa que vol dir que (...) han de tenir les mateixes competències que les diputacions”. Opta, doncs, per la rebaixa abans que el mateix Parlament faci la llei de vegueries. Diu també: “Les diputacions són necessàries i imprescindibles, doncs les vegueries també ho són”. En què quedem? L’Estatut estableix que les vegueries absorbiran plenament les diputacions. El sr. Fogué les manté coexistents, com si menystingués l’Estatut o defensés el seu lloc privilegiat a la Diputació. Per fi, insensible a les demandes de participació democràtica, considera les V. com a “govern local de segon nivell” subjecte a elecció indirecta per part dels ajuntaments, com s’esdevé amb les diputacions. El corporativisme del sr. Fogué és l’expressió d’una part del funcionariat, coincident amb el PSC , que és tristament “democràtic de segon nivell”, tal com ell advoca per les vegueries.

Denúncia

El Penedès és un repte que el govern de la Generalitat assumeix en contra del territori. La via del diàleg, la veu dels municipis, el Parlament i la ciutadania, només troben silenci, maniobres dilatòries i fets consumats. Sembla que es vulgui portar les nostres demandes –malgrat la nostra tònica de ser raonables i pacífics - a una rèplica més contundent i sorollosa. Aquesta no és la forma de govern que voldríem per a Catalunya; pel que fa al Penedès, s’assembla massa a la que ens sotmet, com a catalans, el govern de l’Estat.

dissabte, 6 de juny del 2009

El Penedès continua sense cap servei territorial propi... (comunicat 132, 02-06-2009)

1- L’Administració Territorial de la Generalitat: El Penedès continua sense cap servei territorial propi...

El govern, amb la creació de les delegacions territorials, està duent a la pràctica la reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat. L’objectiu, lògicament, és actuar sobre el mateix territori, per tal de resoldre de manera més directa, precisa i àgil els tràmits en les diverses matèries, segons la singularitat de cada àmbit territorial.

Tanmateix, totes les decisions importants, es continuen prenent fora del territori que les ha d’assumir: des de l’urbanisme fins a la planificació, els centres escolars, els centres hospitalaris i sanitaris... etc. Tot es continua decidint, des de fora del Penedès, des de Barcelona, des de Manresa, des de Tarragona, etc.

El Penedès reclama urgentment la creació de la Delegació Territorial del Govern, per a les comarques de l’Alt i Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf. Així com el Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat, adscrit a cada delegació territorial del Govern, integrat pel delegat/delegada territorial que el presideix, i els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representen.


2- L’aprovació inicial del Pla Territorial parcial Metropolità: El Penedès s’està planificant des de fora, segons altres interessos....

Els continguts genèrics dels Plans Parcials de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona aprovats anteriorment van ser la fase prèvia d’un propòsit global molt precís sobre el Penedès. Ara el DPTOP ha ensenyat les cartes amb el Pla Territorial Metropolità. La PVP el rep amb indignació perquè no respecta la voluntat que ha estat manifestada pel territori, de disposar d'un pla parcial específic del Penedès (Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf), ni respecta les reivindicacions majoritàries, per no dir unànimes, del territori pel que fa al seu contingut.

Concretament, el DPTOP amb aquesta redacció del Pla Territorial Metropolità, no segueix la voluntat expressada per 22 municipis de l'Alt Penedès (81% municipis = 86% població), i 5 municipis del Garraf (83% municipis = 97% població) que s'han posicionat a favor de l'àmbit Penedès, ni dels Consells Comarcals implicats.

Tampoc ha respectat el pacte que va representar l'aprovació, desprès de 6 anys de negociacions, del Pla Director de l'Alt Penedès de manera que diverses previsions del Pla són contràries al que es va pactar pel PDAP. Val a dir que, entre d’altres, pels mateixos partits que formen el Govern. Aquest pla, era un pas donat –encara que discutible- en la direcció d’atendre la identitat del paisatge, el creixement harmònic, al manteniment de l’activitat agrària, etc. Però el DPTOP actua altrament, el deixa de banda i el mutila, tot menystenint els grups polítics que l’han elaborat, i confirmant la inutilitat de l’esforç dels grups socials que van ser cridats a col·laborar-hi. Els continguts del Pla i la seva mateixa presentació, són la imatge d’una política que pot arribar a tenir uns resultats negatius i irreversibles sobre les nostres quatre comarques.


3- L’Àmbit Funcional de Planificació del Penedès: El govern de Catalunya no compleix, amb el que el Parlament va aprovar.

Pel que fa a l’Àmbit, continuem en la mateixa situació des del desembre de 2007 en què es va aprovar pel Parlament la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, el vuitè, en el conjunt de Catalunya. El govern, sota la batuta del DPTOP de Joaquim Nadal no hi ha posat voluntat política, ni dóna signes d’un canvi d’actitud. Talment com amb les promeses del govern central, tot ho ajorna sine die esperant el cansament o el desistiment.

L’àmbit i la Vegueria són una esperança d’aplicació del principi de subsidiarietat –tot el que pot fer la instància inferior no ho ha de fer la superior-. Però el govern silencia la veu d’un territori que ha aconseguit que la seva demanda, inèdita, es transformés en mandat parlamentari i en un clam d’ajuntaments, ciutadans i entitats. Com a molt, es limita a traslladar el seu autoritarisme una mica més lluny del centre de poder a través dels 7 àmbits, considerats intocables. Per al govern, el conjunt del territori només compta com una situació de fet que es va generant per etapes, obeint un designi d’interessos aliens al territori.


Crida

Des d’aquesta declaració, fem una crida a totes les institucions comarcals i municipals, a les entitats i associacions, als ciutadans, perquè mostrin la seva negativa més unànime; aportin totes les al·legacions de fons i de forma possibles i comparteixin el treball per la defensa del territori i la creació de la futura Vegueria.