dilluns, 25 d’agost del 2008

1ª CONFERÈNCIA OBERTA DE LA VEGUERIA PENEDÈS: PARTICIPA-HI!

Després de les darreres decisions del govern de la Generalitat sobre la dubtosa configuració de l’Àmbit i el nombre tancat de Vegueries, la Permanent de la PVP hem cregut que s’ha obert una nova etapa que ens demana redefinir-nos i endegar un procés de maduració col·lectiva. Ens hi estimulen, un cop més, el respecte responsable als resultats obtinguts fins ara i el fet que, al nostre entendre, hi ha vies obertes que cal prosseguir.

Voldríem que en aquest procés de maduració hi participessin els diversos representants de col·lectius, entitats i grups de les nostres quatre comarques penedesenques, socis o adherits a la campanya pro Vegueria. És per això que hem decidit de convocar la

1a Conferència Oberta de la Vegueria Penedès.

La temàtica de la Conferència girarà al voltant d’aquests eixos centrals :

1 - La VP, motor de la transformació social del Penedès

2 - Propostes d’actuació de cara al futur immediat

3 - Suggeriments orientats a dinamitzar la Plataforma

Aquesta Conferència tindrà lloc el dissabte 4 d’octubre 2008 a la Casa de Cultura de Llorenç del Penedès.

Els temes de la Conferència podran ser treballats de forma global o concretats en un tema específic, dins un ampli llistat que s’oferirà a la consideració i a la lliure opció dels participants. Es presentaran en una comunicació escrita no superior als 6.000 caràcters i constituiran un fons per a la reflexió, la divulgació i el debat. Cal fer la inscripció i la comunicació al correu info@vegueriapropia.org abans del 23 de setembre.

A través d’aquesta Conferència, esperem renovar i ampliar el nostre pes com a col·lectiu gràcies a una més àmplia presa de consciència i a la resposta eficaç dels seus associats. Per això, des de la Permanent, demanem als components de la PVPsaber passar per damunt de diferències, equilibradament, per salvar el conjunt. Equilibradament vol dir que la ració de comprensió i de paciència es reparteixi democràticament” (LLMX).

Cal dir que tot plegat coincidirà amb un aniversari més del Manifest del Penedès de l’I.E.P, i el 4t. any de la vida de la PVP. És una continuïtat que desitgem celebrar d’una manera ben efectiva i sobretot cordial i entusiàstica. Necessitem la col·laboració de tothom. La vostra participació es fa imprescindible.

ARA, LA CONFERÈNCIA OBERTA

DEMÀ, LA VEGUERIA PENEDÈS

divendres, 15 d’agost del 2008

ARA L’ÀMBIT I SEMPRE LA VEGUERIA !!

COMUNICAT 116 - 12/08/2008
Les decisions preses aquestes darreres setmanes, pel Govern, sobre l’Àmbit i el nombre de Vegueries, han obert seriosos interrogants. Tanmateix, confiant en el valor del suport aconseguit i animats per la veu de molts penedesencs, ens disposen a iniciar una nova etapa, en el quart any de la nostra campanya pro-Vegueria. És per tot això que declarem:

1- Seguirem de prop la concreció legal i positiva de l’anunci del govern desclòs en el comunicat del DPTOP de 21 de juliol, de crear un Àmbit per a les comarques de l’Anoia, l’Alt Penedès, el Garraf i el Baix Penedès.

2- Rebutgem la disminució de competències que es desprèn del comunicat del DPTOP i reclamem l’Àmbit que es va acordar al Parlament de Catalunya a juny de 2006 i desembre de 2007 amb tot allò que estableix el Pla Territorial de Catalunya per als set àmbits actuals i sense supeditació als plans anteriors o posteriors al Pla Territorial que s’elabori.

3- Volem un Àmbit que porti en si mateix, com els altres set Ambits, la possibilitat certa d’una Vegueria, la vuitena. Aquest és l’objectiu fundacional i bàsic de la PVP.

4- Ens reiterem en la necessitat de mantenir una actitud crítica, lliure i independent dels partits, perquè entenem que el Penedès és de tots i no una reivindicació partidista.

5- Ens congratulem dels darrers comunicats d’adhesió a la Vegueria per part de la CUP de Vilafranca i Bosc Verd. A ells, junt amb CiU, ERC, PP, les candidatures independents municipals d’Ajuntaments i U.M.9, volem fer-los partícips de la il·lusió i del reconeixement col·lectiu. A tots els demanem continuïtat i unitat d’acció; fluïdesa en comunicar-se, coherència amb els acords parlamentaris, fidelitat als compromisos, tant des del govern com des de fora. Voldríem que l’adveniment de la Vegueria fos el resultat d’una bella experiència compartida entre les institucions, les forces polítiques, els militants de base, els grups cívics, les entitats, les associacions i tots els ciutadans.

6- Entenem, doncs, que més enllà de les dates més o menys segures assenyalades pel govern, cal estendre la sensibilització i el treball per la Vegueria, com si fos imminent. Creiem que hem de trobar entre tots el sectors que hi estan a favor una dinàmica i un entusiasme coincidents. És per això que estem preparant una “Conferència Oberta” amb entitats, col·lectius, grups, ciutadans etc., per a plantejar estudis de fons sobre les capacitats de progrés en Vegueria i sobre les estratègies per aconseguir-la. Des d’aquest mateix document, declarem oberta la convocatòria i invitem els penedesencs a seguir-ne el desenvolupament. Cal que entre tots ampliem el pes i la incidència de la PVP.

7- Ens reiterem a lamentar l’opacitat del PSC i la indefinició d’ICV per a entendre que és tot un territori qui s’ha pronunciat; que s’han seguit tots els passos possibles que l’actual legalitat posa a les mans dels ciutadans; que la divisió territorial de Catalunya demana atendre la realitat natural, històrica i política dels territoris; que res que comprometi el nostre futur no es pot imposar quan s’ha mostrat d’una manera tan clara la nostra voluntat col·lectiva.

8- Iniciem la nova etapa amb la confiança que es superaran les ambiguïtats del present. El futur del Penedès serà més assequible, més amable i engrescador si hi prenem part activa. L’interès pel conjunt del país, estretament unit a la realitat del Territori, amb veu pròpia, ha de prevaler com una forma específica de viure la democràcia a Catalunya.

dijous, 7 d’agost del 2008

Carta oberta al President de la Diputació de Tarragona, sobre el Baix Penedès

Les seves recents declaracions no tenen pèrdua ja que demostren -penso que amb bona fe, a la qual afegeixo la meva – desconeixement de la realitat històrica, social, política, econòmica…, del Baix Penedès (B.P) Com a alcalde, hauria de recordar la decisió dels seus companys alcaldes i regidors Baixpenedesencs d‘adherir-se a la campanya de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) www.VegueriaPenedes.cat. Vostè sap i viu en primera persona, que els Plens dels ajuntaments representen i expressen una part important de la sobirania popular. Doncs bé, 13 dels 14 municipis del B.P., que representen el 99% de seva població i dins dels quals es va moure el vot massiu de CiU, han votat a favor de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial del Penedès (AFPT) (Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf) en vistes a una futura VP. Hom vol un ens amb la mateixa capacitat operativa, drets i beneficis socials, que la Vegueria al Tarragonès. La nostra comarca, a més, ha estat l’ única, de les quatre que no ha tingut cap vot en contra de cap partit polític amb representació al Parlament de Catalunya.

Recordi que el grup parlamentari de CiU va fer entrada, a finals mes juliol, al registre del Parlament de Catalunya, una proposició de llei per crear l’Àmbit (AFPT) de l’Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf. Dit de passada, penso que, tanmateix, algú del seu partit, del territori i a nivell nacional, n’hauria de dir alguna cosa.

I si tant es vol, el podríem arribar a excusar de la seva confusió, davant l’escena dels Consellers de Governació, Sr. Ausàs, i del DPTOP, el Sr. Nadal, intercanviant-se competències! El sr. Nadal parlant de Vegueries i el Sr. Ausàs de l’Àmbit -Qui mana, i en què, a la Generalitat?-. I el més greu: parlant d’un “àmbit de planejament urbanístic”, no de planificació territorial.

Però li reitero que els acords parlamentaris s’han de complir i, sobretot, que els partits que els voten hi han de ser coherents. El 5.12.07, seguint l’acord de juny de 2006, el Parlament de Catalunya va instar al Govern la creació d’un Àmbit (AFPT) per a les comarques penedesenques com a pas previ per a la VP. CiU ha estat constant en aquest vot. Com també ho ha estat en el rebuig solidari de les decisions posteriors del Govern, que a través del DPTOP, no ha respectat ni l’esperit ni la lletra de l’acord parlamentari -Decret de 18 d’abril de 2008 i els acords del 21 de juliol-. Li demano, doncs, coherència.

Però és més: no puc entendre que com a catalanista defensi vostè uns límits territorials imposats des de fora que al B.P. no són geogràficament naturals i consumen una divisió arbitrària. El nostre territori aspira a participar en la construcció del país amb aquells que li són territorialment connaturals tot aprofitant les sinergies d’aquest veïnatge. Li demano, doncs, el mateix reconeixement, que vostè ben legítimament defensa per les Terres de l’Ebre. El dret a decidir, sempre; però sense excepcions.

Al Baix Penedès rebutgem un Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona que el deixi sota el concepte de “ròtula” (terme oficialitzat) i convertit en receptacle del que no vol el Camp de Tarragona ni l'àrea metropolitana de Barcelona. Som molts els qui considerem que ara és un moment històric per a poder començar a fer les coses d’una forma més coherent.

Estem al costat, sí, del Camp de Tarragona. Però la gran majoria anem a Tarragona més per obligacions administratives provincials que no per proximitat o sentiment de pertinença. Tenim molts més espais compartits amb el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès… Com també amb Igualada! Podria estendre’m tot recordant les coses que ens uneixen com a territoris veïns. Però són moltíssimes més les que ens vinculen amb les 4 comarques que composarien aquest nou Àmbit. Això és el que han votat tots els regidors, entre ells els de CiU.

Li agraïria, doncs, una mirada comprensiva i lògica al mapa real del nostre territori.

Julio Ramon i BerrioCunit-Segur de CalafellDe la Plataforma per una Vegueria pròpia, Vegueria Penedès