dijous, 29 de desembre de 2011

L’ÀMBIT PENEDÈS FINALMENT ES DESBLOQUEJA (però la Vegueria continua encallada) (Comunicat 160, 27.12.2011)

El Butlletí Oficial de la Generalitat del passat dia 23 publicava un edicte del Departament de Territori i Sostenibilitat, amb data 16-12-2011, en què sotmetia a informació pública el projecte de decret per al desplegament de la llei 23/2010, la llei que establia l’Àmbit de planificació del Penedès i que va ser aprovada per unanimitat al Ple del Parlament del 14 de juliol del 2010. No cal dir que és una magnífica notícia per a les nostres comarques ja que per fi es desencalla aquesta llei al cap de gairebé un any i mig d’haver estat aprovada, tot i que la disposició transitòria primera donava al govern un termini de tres mesos per iniciar els treballs d’elaboració del Pla territorial parcial del Penedès.


La tardor del 2010 hi va haver eleccions al Parlament de Catalunya que van comportar el canvi del govern i un alentiment de l’acció de govern. Davant d’això, el 17.03.2011, una delegació de la Plataforma per una Vegueria Pròpia vàrem fer una visita al nou secretari de Territori i Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, el vilanoví Damià Calvet, per tal de demanar que s’accelerés el desplegament de la llei esmentada. Tot i el retard, el procés finalment s’ha engegat i ja no es pot fer marxa enrere. Ara, un cop fixats els terminis per a les diverses tasques a fer, caldrà estar amatents per seguir de prop tot el procés; de moment els municipis de l’Anoia que vulguin continuar a les Comarques Centrals (com a mínim el 7 de l’Alta Anoia) tenen 2 mesos per acordar-ho en els seus respectius plens, desprès caldrà seguir diversos procediments fins que finalment quedarà fixat pel Govern l’acord corresponent sobre la seva formulació definitiva, el que vol dir que haurem d’esperar-nos uns quants mesos, abans no es pugui començar a formular l’elaboració del Pla territorial parcial del Penedès, i l’imprescindible desplegament de serveis de les diverses conselleries, amb el nomenament del delegat territorial inclòs.


Desprès de la llarga campanya de la PVP, més de sis anys de treball en defensa de l’Àmbit i de la Vegueria Pròpia, hi ha motius per l’esperança, però també per la preocupació. En primer lloc per la lentitud del procés, tant la que hi ha hagut fins ara com la que sembla que hi continuarà havent a la vista dels terminis fixats i de la feinada pendent de fer. El segon motiu de decepció és el fet que el grup de treball per fer el seguiment del Pla territorial, estigui integrat per 7 representats de l’Administració de la Generalitat i 8 de les administracions locals; i els representants dels agents socials i econòmics penedesencs? Ara queden fora, i tan sols es contempla la possibilitat que puguin assistir com a convidats a les reunions del grup de treball amb l’equip redactor, una persona per a cada una de les quatre comarques, elegides pels Consells comarcals respectius, i altres persones amb coneixements tècnics especialitzats, quan ho consideri el moderador de les reunions del grup de treball.


Finalment hem de continuar insistint en un fet molt greu: la Mesa del Parlament segueix sense donar llum verda a la Proposició de llei per modificar l’article 9 de la Llei de Vegueries i afegir-hi la del Penedès, presentada primer per Solidaritat Catalana per la Independència el 22 de febrer, i posteriorment una segona presentada per CIU el 10 de maig, que es pràcticament igual a la primera. Les dues resten en un calaix fins que la presidenta decideixi tirar-les endavant… És inexplicable que el grup de CiU que tan aferrissadament va defensar l’esmena durant la tramitació de la llei de vegueries, que ara l’ha tonada a presentar per a ser debatuda, i que té majoria absoluta a la mesa del Parlament, no desbloquegi d’una vegada la tramitació definitiva de la Vegueria Penedès.

dissabte, 9 de juliol de 2011

Carta alcaldes i alcaldesses Vegueria Penedès - juliol 2011

La Plataforma ha enviat la següent carta a tots els alcaldes i alcaldesses de la vegueria.

Text complet de la carta:

Benvolgut alcalde / Benvolguda alcaldessa


Rebeu en primer lloc la felicitació que us adrecem en nom de la Plataforma per una Vegueria Pròpia pel fet d'haver estat escollit alcalde del vostre municipi per al mandat de quatre anys que tot just s'enceta.


Som conscients que els moments que vivim no són fàcils per a ningú i segurament menys per als ajuntaments, obligats sempre a prestar uns serveis de primera necessitat a la ciutadania, i sovint amb una precarietat d'efectius i de recursos que fan molt més difícil la tasca. Però estem segurs que vostè, la resta del consistori i els seus convilatans i convilatanes faran tot el que estigui a les seves mans per tirar endavant.


A tal fi, un dels recursos de què es podrà disposar és el fet que les quatre comarques penedesenques són a hores d'ara el vuitè àmbit de planificació de Catalunya, cosa que ha de significar una magnífica oportunitat per millorar el present i el futur. La Plataforma se sent orgullosa d'haver liderat el llarg camí que ha dut fins aquí i agraeix el suport de la població i dels ajuntaments sense el qual no s'hauria arribat al desitjat desenllaç. Cal ara urgir l'actual govern de la Generalitat a desplegar amb la major celeritat aquest àmbit i que això es faci en estreta col·laboració amb els representants electes del món local.


En aquesta línia esperançada, tot sembla indicar que ben aviat el Penedès esdevindrà també la vuitena vegueria. A desgrat de les majors o menors voluntats i possibilitats de fer efectiva la implantació de les vegueries, sí que el fet que el Penedès ja hi sigui comptat, servirà per posar-lo definitivament al mapa administratiu de Catalunya, per augmentar la cohesió d'aquest territori, per preservar-ne els valors i la singularitat, i per vehicular les seves possibilitats de desenvolupament econòmic, social i cultural.


Per a tot el que signifiqui una millora del nostre territori i de la gent que hi habita, compti, senyor alcalde, amb la nostra lleial cooperació.


PLATAFORMA PER UNA VEGUERIA PRÒPIA

Juny 2011

diumenge, 27 de març de 2011

EL MOMENT ACTUAL DE L’ÀMBIT I LA VEGUERIA (Comunicat 159, 22-03-2011)


Sobre l'Àmbit de planificació Penedès

Un cop constituït el nou Parlament de Catalunya i el nou govern de la Generalitat, la Plataforma per una Vegueria Pròpia va demanar diverses entrevistes amb alts càrrecs polítics. El passat dijous dia 17, quatre membres de la Plataforma van ser rebuts pel Sr. Damià Calvet, Secretari de Territori i Mobilitat, una de les tres grans àrees d'actuació en què s'ha organitzat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Cal dir d'entrada que és la primera vegada des de l'existència de la Plataforma que hem estat rebuts per un alt càrrec d'aquest Departament, anomenat abans de Política Territorial i Obres Públiques, ja que amb el govern anterior teníem les portes pràcticament tancades.

L'objectiu de la Plataforma era recollir informació de primera mà pel que fa al desplegament de l'Àmbit de planificació i als terminis en què es farà, així com exposar el punt de vista de la PVP sobre aquest desplegament. El Sr. Calvet va reiterar que la llei de l'àmbit es complirà tant perquè evidentment cal fer-ho com també pel fet que CiU, la coalició que dóna suport al govern, ha jugat fort en aquest tema. Per tant es redactarà el reglament que la llei preveu el qual té com a punts determinants establir quins són els municipis de l'Alta Anoia que formen o no part de l'àmbit, qui forma part del grup de treball que intervindrà en la formulació del Pla Territorial i quin procediment se seguirà.

Dues qüestions que van quedar obertes, una la participació de representants de la societat civil com a redactors del Pla o interlocutors del territori ja que la llei no ho preveu, però tampoc ho impedeix; la PVP va suggerir que s'aprofités el treball que s'està duent a terme al Pla Estratègic del Penedès. L'altra qüestió és, si com passa en els altres àmbits, el del Penedès serà també el marc de la descentralització dels serveis de la Generalitat i si es nomenarà un delegat; en aquesta qüestió, la resposta va ser que el que ells han de fer és un Pla territorial, que les altres coses són d'altres Departaments però que evidentment el govern treballa de forma coordinada.

En resum, valorem positivament aquesta primera trobada, creiem que s'ha de donar un cert marge de temps i de confiança, però caldrà estar atents al tempo i al contingut del reglament i de la mateixa redacció del Pla.


Sobre la Vegueria Penedès

Sembla clar que la llei de vegueries en el seu redactat actual serà congelada, de manera que el govern ajornarà sine die l'establiment de la divisió territorial del país en vegueries. Davant d'aquest fet, la Plataforma vol dir tres coses.

a) Tot i que ens sap greu que no s'abordi una divisió territorial que superi el marc provincial, sempre havíem dit i continuem dient que rebutjàvem una llei de vegueries sense el Penedès com la que va aprovar el tripartit el 27-7-2010.

b) Com que per ajornar aquesta llei s'ha de fer un acte legislatiu, la Plataforma ha treballat perquè s'aprofiti aquest acte legislatiu per assegurar la inclusió del Penedès en una futura divisió veguerial. A aquest respecte hem mantingut contactes amb els parlamentaris dels partits que en principi donen suport a la vegueria (d'entrada tots menys PSC), en mantindrem amb els membres penedesencs del PSC que últimament s'hi ha mostrar favorables, i hem donat suport a la iniciativa de Solidaritat Catalana per la Independència per modificar la llei, com en donarem a qualsevol altra iniciativa encaminada al reconeixement del Penedès.

c) L'ajornament de la llei de vegueries fa més necessari que mai el desplegament complet de l'àmbit i treballarem perquè això es faci aviat i ben fet tal com hem manifestat en el punt 1.


3. Altres temes d'actualitat

3.1. Tot i respectant la llibertat de cada persona i de cada col·lectiu a treballar pel Penedès de la manera que li sembli més adequada, no estem d'acord amb el discurs que sovint sentim en el sentit que és la societat civil la que ha de continuar treballant per la vegueria o per accelerar el desplegament de l'àmbit amb noves propostes als ajuntaments, etc. La Plataforma per una Vegueria Pròpia ha fet durant més de cinc anys aquesta feina i els resultats obtinguts són prou satisfactoris: la llei de l'àmbit i el compromís majoritari dels parlamentaris catalans a favor de la consideració del Penedès com a vegueria. Creiem doncs que el que cal fer ara és un control rigorós dels grups parlamentaris que tenen l'obligació de portar-ho a la pràctica, i no ens sembla en canvi que s'hagi de tornar altre cop al començament.

3.2. Hem saludat amb esperança els treballs del Pla Estratègic del Penedès que s'estan duent a terme. Hi ha hagut participació i aportacions notables, sobretot de la societat civil, i moltes de les seves conclusions són de gran interès. Ara bé, perquè sigui alguna cosa més que una declaració de bones intencions creiem bàsics dos requisits. Primer, la implicació de tots els partits polítics, ja que alguns lamentablement sembla que se n'hagin autoexclòs. Segon, atès que com a voluntat i com a horitzó l'àmbit del pla són les quatre comarques penedesenques, donar els passos necessaris per tal que també ho sigui formalment.

Foto Roda de Premsa 22-03-2011 - Vilafranca del Penedès - L'Escorxador

dimarts, 8 de febrer de 2011

EL NOU PARLAMENT I LA VEGUERIA PENEDÈS (comunicat 158, 17-12-2010)


Ja tenim el nou parlament constituït i, com bé sabem, que hi hagi o no Vegueria Penedès és cosa del Parlament. Si mirem els programes i propostes
dels partits veurem que únicament hi estan en contra 28 dels 135 diputats.

Amb aquesta majoria tan folgada hom pensa que hauria de ser fàcil establir la Vegueria Penedès, n’hi ha prou amb una simple modificació de l‘article 9 de la llei, que és el que defineix quines vegueries hi ha, i la cosa està feta. Ara bé, ja veurem què passa. Volem recordar que en l’anterior legislatura també hi havia una majoria favorable a la Vegueria Penedès, però a l‘hora de la veritat la llei va sortir sense que hi fos. Raons conjunturals van passar aleshores per damunt de programes i arguments. Si allò va ocórrer no fa ni mig any, tampoc està garantit que ara no torni a succeir el mateix. Amb diferents protagonistes, amb un altre partit al govern i amb uns altres a l’oposició.

Des de la Plataforma continuarem recordant als parlamentaris i als partits polítics el seu compromís a favor del Penedès i insistint en la necessitat i la urgència que no es demori més la inclusió d’aquesta vegueria en el redactat de la llei... independentment de tots els altres problemes que de ben segur comportarà l’aplicació de dita llei, començant per la interpretació restrictiva del Tribunal Constitucional, i que en condicionarà i molt el desplegament. Però el que consideràvem fonamental el juliol i ho continuem considerant fonamental ara, és que el Penedès estigui a la primera línia de sortida, en la mateixa situació que la resta de territoris que ja han esta declarats vegueria, la majoria dels quals, per cert, sense haver-ho demanat.

Queda també la qüestió del desplegament de l‘àmbit de planificació, cosa que pertany al govern i no al Parlament. Desplegament aquest que pot tenir una importància capital no sols en la planificació sinó també en l’ordenació territorial si les vegueries topen amb tants i tants entrebancs. Evidentment, un cop constituït el nou govern, la Plataforma demanarà que es dugui a terme sense dilacions aquest desplegament, de manera que l’àmbit Penedès tingui els mateixos atributs que els altres: per exemple, un delegat del govern i les delegacions dels diferents Departaments de la Generalitat.