divendres, 3 de juliol del 2009

Igualada i la Vegueria Penedès


En el ple del dimarts dia 16 de juny de 2009, l’Ajuntament d’Igualada va optar per una majoria d’11 vots a 10 en favor de
la Vegueria Penedès. Així es tornava a la situació anterior al ple de maig en què es revocava l’acord vigent en favor de la Vegueria.

Cal recordar que en el ple de maig es va voler aturar, per part del grup d’Entesa, el que considerava una maniobra de CiU per a adscriure l’Anoia, ni que fos indirectament, a l’Àmbit de les Comarques Centrals. En la moció presentada per CiU es reclamaven per a Igualada les delegacions dels serveis que
la Generalitat va traslladant a moltes ciutats catalanes a través dels set àmbits de planificació, com per exemple a Vic i a Manresa. El vot de qualitat de l’alcalde va fer decidir-se per la Regió I, o Barcelona.

En el darrer ple de juny, però, va quedar clara la posició dels grups partidaris de
la Vegueria Penedès (CiU, ERC i PP). Pel que fa a l’Entesa, tot i la seva negativa i la poca claredat dels termes amb què va ser exposada, pensem que es va deixar entendre que hi ha marge per a un debat més intens i concret. Altrament, ens preguntaríem per què es va repartir als regidors una proposició d’Entesa, que no es va debatre, però que Jordi Riba, tinent d’alcalde, en va fer esment. En la proposició es demanava que l’Anoia, i amb ella Igualada, no deixés d’anar unida a les comarques de l’Alt Penedès i del Garraf, més enllà de qualsevol resolució sobre les Vegueries; i que Igualada rebés, com les altres comarques, les delegacions corresponents.

Hi ha un fet clar i és el propòsit del govern de
la Generalitat –encara per complir- de crear l’Àmbit Penedès per a donar resposta al mandat del Parlament. I unes coincidències: el rebuig majoritari a les Comarques Centrals; el vot favorable dels ajuntaments de l’Anoia i les associacions empresarials; el desig de mantenir els vincles amb l’Alt Penedès i el Garraf; i la reclamació d’unes delegacions de serveis per a Igualada, i consegüentment per a les altres comarques. I el fet bàsic de l’acord del ple a l’adhesió a la Vegueria Penedès, que hauria de comportar accions en favor.

Però tenim al davant el Pla Territorial Metropolità (PTM). D’aplicar-se, deixaria l’Alt Penedès i el Garraf encara més supeditades a l’expansió de l’Àrea Metropolitana, a
la Regió I... En què pot afectar, això, a l’Anoia? Amb quin Alt Penedès i amb quin Garraf vol, doncs, unir-se? En aquest sentit, la Plataforma per la VP, pensant en l’Àmbit, ha redactat unes al·legacions en contra el PTM, que proposa als ajuntaments, als ciutadans i a les entitats.

Un debat en clau de comarca i ciutat, que partís dels elements coincidents i la possible –per a mi, certa- amenaça del PTM, promouria una desitjada unanimitat, si més no en els punts bàsics, dins del Consistori. Els termes del debat del passat ple serien més realistes i per això positius i reconciliadors.


Vist des dels rengles del públic assistent al ple i des de
la Plataforma, a la qual pertanyo, penso que l’interès de l’Anoia per estar lligada a l’Alt Penedès i al Garraf i de mirar cap al mar (sense excloure el Baix Penedès) l’hauria de portar a intensificar relacions i demandes junt amb aquestes comarques. El fet de comptar amb un àmbit o Vegueria que els donés veu i vot i les salvés de ser un apèndix al servei del més poderós, donaria més força a les vinculacions, més pes al legítim protagonisme de les quatre capitals i un servei més eficaç als ciutadans, que comptat i debatut, són el tema central de la discussió.

Autor: Josep Faura - Plataforma Vegueria Penedès