dimarts, 7 de juliol del 2009

Sí al Penedès, Al.lega Contra el Pla Metropolità


Cliqueu a la imatge i trobareu la informació i les al.legacions preparades per signar i presentar.

Recentment s'ha aprovat el Pla Territorial Metropolità, que inclou l'Alt Penedès i el Garraf, el qual està en període d'exposició pública per fer-hi al.legacions fins el dia 23 de juliol de 2009.

Com sabeu, tenim aprovat l'Àmbit de Planificació Funcional del Penedès per les comarques del nostre territori, Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf, al qual li correspon desenvolupar el seu propi Pla Territorial, el seu desenvolupament del qual el govern està retardant.

El resultat, és que mentrestant, el nostre territori no es planifica de manera unitària, quedant repartit entre tres àmbits i/o plans territorials diferents (el metropolità de Barcelona per l'Alt Penedès i Garraf, el metropolità de Tarragona pel Baix Penedès i el de les Comarques Centrals per l'Anoia).

Sí al Penedès, Oposa't al Pla Metropolità, Fes la teva Al.legació !!!!