dissabte, 20 de juny de 2009

La PVP davant l’opacitat del govern (comunicat 133, 16-06-2009)

La Plataforma per una Vegueria pròpia fa públic, amb aquest comunicat el fons de la proposta de moció i d’al•legacions adreçades al govern de la Generalitat davant la imposició del Pla Territorial Metropolità de Barcelona (PTM) sobre les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf. Així mateix, dóna resposta a les desafortunades i impròpies declaracions del sr. Antoni Fogué, president de la Diputació de Barcelona, en relació a les vegueries.

1 - Proposta de moció als Ajuntaments i Consells Comarcals.

Els seus continguts:
- Es fa memòria que la institució que subscriu la moció es va adherir per acord del ple a la Campanya pro-Vegueria tot demanant un Àmbit Funcional de Planificació Territorial per al Penedès, (amb ella, són un 90% del total, els ajuntaments adherits a la Vegueria i a l’Àmbit, més tots dels Consells Comarcals).
- Que el Parlament de Catalunya va instar el govern a crear l’Àmbit (05.12.2007).
- Que el Consell de Govern ha aprovat la memòria, per a convertir-la en llei, per la qual es contempla la creació d’aquest àmbit (11.11.08).
- Que el Departament Territorial d’Obres Públiques (DPTOP) no en vol fer cas i va aprovant i desplegant els plans territorials de les Comarques centrals, Camp de Tarragona i recentment Pla Territorial Metropolità (PTMB), des de Barcelona.
En conseqüència:
- Es reitera en la demanda que es compleixi l’acord del Parlament.
- Presentarà al•legacions al PTMB en allò que contradiu l’acord anterior
- Demana la suspensió cautelar de les disposicions dels plans que afecten els municipis de l‘àmbit Penedès.
- En el cas de l‘Alt Penedès, a més, remarca al fet que, disposant d’un Pla director aprovat, el PTMB no el té en compte en absolut.

2. -Proposta de moció als ciutadans i entitats

La Plataforma editarà un full per a l’adhesió d’entitats i ciutadans, al•legant que el govern incompleix amb la voluntat del territori, del Parlament, i d’ell mateix imposant el PTMB en contra de la creació de l’Àmbit.

3 – Continguts específics de les al•legacions.

- Es fa memòria detallada del procés d’aprovació de les mocions fins arribar a l’acord parlamentari del 5/12/007 i dels incompliments posteriors. Es remarca, sobretot, que el govern inicia el treball del PTMB ja vençut el termini obligatori per a la creació de l’Àmbit, que hauria de comportar la consegüent tramitació formal, junt amb el territori del Pla Territorial del Penedès.
- Condemna el PTMB com a “contrari a tota lògica i ètica democràtica” i ho rubrica dient que “si des de fa temps el que se us reclama per part d’una majoria qualificada del territori és la creació d’un àmbit Penedès, les comarques de l’Alt Penedès i el Garraf no poden planificar-se dins del Pla Territorial Metropolità de Barcelona”.

4 - Les declaracions del sr. Fogué, president de la Diputació de Barcelona.

En el setmanari 3de8 de Vilafranca del Penedès (12/6/09) el sr. Fogué es mostra pràcticament advers a les vegueries en afirmar que “’l’Estatut no entra en les competències de les V., cosa que vol dir que (...) han de tenir les mateixes competències que les diputacions”. Opta, doncs, per la rebaixa abans que el mateix Parlament faci la llei de vegueries. Diu també: “Les diputacions són necessàries i imprescindibles, doncs les vegueries també ho són”. En què quedem? L’Estatut estableix que les vegueries absorbiran plenament les diputacions. El sr. Fogué les manté coexistents, com si menystingués l’Estatut o defensés el seu lloc privilegiat a la Diputació. Per fi, insensible a les demandes de participació democràtica, considera les V. com a “govern local de segon nivell” subjecte a elecció indirecta per part dels ajuntaments, com s’esdevé amb les diputacions. El corporativisme del sr. Fogué és l’expressió d’una part del funcionariat, coincident amb el PSC , que és tristament “democràtic de segon nivell”, tal com ell advoca per les vegueries.

Denúncia

El Penedès és un repte que el govern de la Generalitat assumeix en contra del territori. La via del diàleg, la veu dels municipis, el Parlament i la ciutadania, només troben silenci, maniobres dilatòries i fets consumats. Sembla que es vulgui portar les nostres demandes –malgrat la nostra tònica de ser raonables i pacífics - a una rèplica més contundent i sorollosa. Aquesta no és la forma de govern que voldríem per a Catalunya; pel que fa al Penedès, s’assembla massa a la que ens sotmet, com a catalans, el govern de l’Estat.