dissabte, 5 de juny del 2010

La ponència de la Llei de Vegueries fa concessions a l’Aran però No al Penedès (comunicat 151, 02.06.2010)

La llei de vegueries ha passat ara el tràmit de la Ponència. La Ponència té la missió d'estudiar les esmenes presentades i recomanar quines creu que val la pena incorporar al text de la llei; la Ponència està integrada per un representant de cada un dels grups de la cambra els quals hi tenen vot ponderat, és a dir proporcional a la seva representació. Hi ha un ponent relator que en aquest cas ha estat el diputat d'ERC senyor Miquel Àngel Estradé.

Del total de 47 esmenes considerades, la ponència tan sols recomana tenir-ne 9 en consideració que afecten 5 dels 32 articles, i 6 més que modifiquen les disposicions addicionals. Totes les esmenes recomanades per la ponència són de les que han estat presentades pel PSC+ERC+ICV, llevat de 3 del PPC amb poca incidència.

Amb les seves recomanacions la ponència redacta un informe que lliura a la comissió corresponent, en aquest cas la d'Afers Institucionals, la qual és qui farà el redactat definitiu del projecte de llei que se sotmetrà al Ple. Aquest informe haurà d'anar acompanyat del que ha estat demanat al Consell de Garanties Estatuàries. El Ple és qui ha d'aprovar la llei votant en principi article per article, i durant la sessió plenària hi ha encara lloc per fer modificacions.

Pel que ens afecta més directament, una de les esmenes recomanades modifica l'article 9 que estableix les demarcacions veguerials on s'atén la reivindicació del síndic de l'Aran d'excloure aquest territori de la vegueria de l'Alt Pirineu, mentre que no es té en consideració l'esmena que afectava el mateix article reclamant l'addició de la demarcació veguerial del Penedès. O sigui que a la pràctica hi ha vuit demarcacions, malgrat haver-se dit per activa i passiva que només n'hi hauria set, però la vuitena no és el Penedès.

Aquests són els fets a data d'avui. Davant d'aquests fets, el Secretariat de la PVP vol fer constar el següent.

1. L'excepció aplicada a la vall d'Aran, no fa més que confirmar un tracte de favor al síndic d'Aran, diputat del grup del PSC, i una clara actitud del tripartit de deixar de banda les reivindicacions del Penedès.

2. En aquest mercadeig, ha quedat ben clara un cop més l'escassa capacitat (o bé l'escassa voluntat) d'ERC d'incidir a favor de la vegueria Penedès en del si del govern i de la ponència.

3. La llei de vegueries, feta amb consensos parcials, desoint les reivindicacions del territori, qüestionada en diversos aspectes pel mateix lletrat del Parlament, i portada al Consell de Garanties Estatuàries, no sembla que sigui el millor instrument per a una organització de futur i estable del territori. I enllà de tot això, la PVP només pot donar el seu suport i assentiment a una llei que inclogui el Penedès.

4. En qualsevol cas, la PVP continuarà lluitant i pressionant perquè l'esmena a favor del Penedès sigui incorporada i pugui ser votada a favor en el tràmit final de la llei que és el Ple del Parlament.

ARA, L'ÀMBIT FUNCIONAL I LA VEGUERIA PENEDÈS