dilluns, 14 de juny del 2010

EL PLE I LES COMISSIONS DEL PARLAMENT (2/5), 1-6-2010


La PVP des d’un inici de la seva campanya, fa uns cinc anys, tenia clar que per poder aconseguir l’àmbit de planificació i la vegueria, hauria de passar pel Parlament. Per la majoria de la ciutadania, el Parlament com a institució és una gran desconeguda, però encara ho és més la seva organització i funcionament. Intentarem explicar part d’aquestes a partir de la trajectòria de la PVP. Remarquem d’entrada la diferència entre els projectes i les proposicions de llei: els primers es fan a instàncies del govern mentre que les segones provenen dels grups parlamentaris.

Atès que la creació d’un nou àmbit va dins del paquet de la legislació referent als plans territorials de Catalunya, es va optar per aconseguir que la Comissió de Política Territorial instés al Govern a fer un projecte de llei per crear l’àmbit de planificació Penedès. Això es va fer dos cops, el 2006 i el 2007, comptant amb el suport de CiU, ERC i PP, però en els dos casos es va fracassar, en el primer per l’acabament sobtat de la legislatura i en el segon per les contínues dilacions del govern en concret del Departament de Política Territorial que van anar molt més enllà dels quatre mesos que preveu el reglament.

Es va decidir una altra estratègia que era presentar una proposició de llei de l’àmbit directament a la Mesa del Parlament (juny 2008) amb el suport dels tres mateixos partits, però a l’últim moment ERC se’n va desmarcar al·legant que continuaria treballant-hi des de dins del govern. En no obtenir-ne resultats es va demanar als partits CiU i PP que activessin la proposició de llei al Parlament (desembre 2009) i aquesta vegada va ser la definitiva: es va admetre a tràmit amb el suport de tots els grups ja que el PSC va retirar l’esmena a la totalitat.

Seguint els passos establerts, la proposició de llei s’ha tramitat a la Comissió corresponent (la de Política Territorial), on s’han dut a terme les compareixences proposades pels grups parlamentaris i a partit d’aquí ha continuat el seu camí per via d’urgència. El termini de presentació d’esmenes s’ha dilatat fins el 2 de juny, dia en que està previst que es creí la Ponència que ha de redactar el text definitiu de la llei, i que posteriorment passarà al Ple per a la seva votació i aprovació.

Pel que fa a la Llei de Vegueries, és un projecte presentat pel govern a través del Departament de Governació i forma part del desenvolupament de l’Estatut. El procediment seguit ha estat el següent: admissió a tràmit per la Mesa del Parlament per via d’urgència, votació de les esmenes a la totalitat, reenviament a la Comissió d’Afers Institucionals on s’han realitzat en un sol dia les mínimes compareixences, creació i treball de la Ponència on s’han vist les esmenes parcials a la llei. Una d’elles, presentada per CiU demanava la inclusió de la Vegueria del Penedès, que com se sap no figura en el redactat inicial de la llei, però la majoria governamental (PSC,ERC,ICV) la va rebutjar el passat dia 27 de manera que a hores d’ara la vegueria Penedès queda ajornada sine die.

D’altra banda, l’informe del Lletrat del Parlament posa en qüestió l’adequació de diversos punts de la llei amb l’Estatut i en aquest context els grups de l’oposició n’han sol·licitat l’enviament al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que dilatarà un mes la tramitació (a part de la sentència del Tribunal Constitucional que previsiblement s’abraonarà amb les vegueries). El tràmit parlamentari ha de continuar amb la recepció de l‘informe del Consell, el reenviament de la llei al Ple, on es podran admetre esmenes, el debat i la votació de la llei.

Tot i que les circumstàncies no inviten pas a l’optimisme, creiem que encara queden oportunitats, si hi ha la coherència i la valentia política suficient, perquè el Penedès sigui una Vegueria més de Catalunya, ara, des d’un inici. Després d’anys de feina, i donada la solució pactada pel govern amb el Síndic d’Aran, creiem que és hora que el Govern sigui coherent i no discrimini al Penedès per interessos partidistes.


Julio Ramon i Berrio

Plataforma per una Vegueria pròpia.