dimecres, 3 de febrer del 2010

Assemblea Anual (comunicat 142, 02/02/2010)El dissabte dia 30 de gener va tenir lloc a l’equipament municipal de l’Escorxador de Vilafranca l’assemblea de la Plataforma per una Vegueria pròpia convocada amb caràcter extraordinari per debatre sobre l’estratègia que cal emprendre ateses les actuals circumstàncies polítiques: aprovació inicial de a llei de l‘àmbit, projecte de llei de vegueries i any electoral al Parlament de Catalunya. Alhora es debatia sobre la conveniència de reformar l’organització interna de la Plataforma per tal que pogués aplicar millor les noves estratègies.

El debat sobre el primer punt va se ampli i participatiu. D’entrada es van llegir quatre comunicacions de socis responent a la invitació que s’havia fet prèviament per tal que ajudessin a iniciar i centrar el debat. Fonamentalment es posaven sobre la taula dos models: un que reclamava avançar pel camí del compromís des electes locals i de la mobilització social, entenent que aquesta va de baixa; un altre que, sense renunciar-hi, posava l’accent en la necessitat de fer pressió sobre els parlamentaris i les cúpules dels partits, i cuidar la presència als mitjans de comunicació aprofitant que s’ha aconseguit fer el salt a la premsa nacional. On sí que es donaven moltes coincidències era en la necessitat de millorar la implantació de la Plataforma a les quatre comarques, que ara és força rellevant a l’Alt Penedès i a l’Anoia, però no ho és tant a les altres dues.

Les persones que es presentaven a la Junta Directiva es decantaven més pel segon model i la seva proposta organitzativa apostava per una junta més restringida, de set persones, i la potenciació de quatre assemblees territorials i de dues comissions de treball. Tot i que hi hagué intervencions en franc desacord amb aquesta proposta, la Junta va ser elegida, tal com estableixen els estatuts, per un període de 2 anys, amb el 82% de vots a favor, cap vot en contra i el 18% d’abstencions.

La votació és va fer ja dins de l‘assemblea ordinària, la qual va incloure l’aprovació de la memòria de l‘assemblea anterior i la lectura de la memòria de les activitats de l‘any (que s’adjunta a aquest comunicat). Es van aprovar igualment els comptes del 2009, el pressupost del 2010 i es va informar del moviment d’altes i baixes de socis.


NOVA JUNTA
Fèlix Simon - President
Sergi Marín - Vicepresident i vocal territorial de l’Alt Penedès
Manel Cervera - Secretari
Toni Vidal - Tresorer
Antoni Castells - Vocal territorial de l’Anoia
Julio Ramon - Vocal territorial del Baix Penedès
Marisa Ibáñez - Vocal territorial del Garraf