dissabte, 13 de febrer de 2010

Acord per unanimitat al Consell Comarcal de l'Alt Penedès 11.02.2010

Del ple celebrat el dia 11-02-2010 en destaquem l'acor per unanimitat referent a la defensa de la Vegueria Penedès en el tràmit al Parlament de Catalunya.
Vegeu-ne l'extracte de la notícia de RTV Vilafranca:
....
" D'altra banda l'altra moció destacada la presentaven el conjunt de tots els grups comarcals i fa referència a la Llei de Vegueries. L'acord demana als grups parlamentaris que tinguin en compte els acords del consell comarcal a favor de la Vegueria del Penedès. El president del consell comarcal destaca l'unanimitat del consell comarcal en aquesta qüestió. La moció planteja als grups parlamentaris que, en el tràmit d'esmenes del projecte que es durà a terme en el Parlament, defensin mantenir i respectar els acords presos en el ple del Consell Comarcal de l'Alt Penedès en matèria d'ordenació i organització territorial."
...