dissabte, 6 de juny de 2009

El Penedès continua sense cap servei territorial propi... (comunicat 132, 02-06-2009)

1- L’Administració Territorial de la Generalitat: El Penedès continua sense cap servei territorial propi...

El govern, amb la creació de les delegacions territorials, està duent a la pràctica la reestructuració d’òrgans territorials de l’Administració de la Generalitat. L’objectiu, lògicament, és actuar sobre el mateix territori, per tal de resoldre de manera més directa, precisa i àgil els tràmits en les diverses matèries, segons la singularitat de cada àmbit territorial.

Tanmateix, totes les decisions importants, es continuen prenent fora del territori que les ha d’assumir: des de l’urbanisme fins a la planificació, els centres escolars, els centres hospitalaris i sanitaris... etc. Tot es continua decidint, des de fora del Penedès, des de Barcelona, des de Manresa, des de Tarragona, etc.

El Penedès reclama urgentment la creació de la Delegació Territorial del Govern, per a les comarques de l’Alt i Baix Penedès, l’Anoia i el Garraf. Així com el Consell de Direcció de l’Administració Territorial de la Generalitat, adscrit a cada delegació territorial del Govern, integrat pel delegat/delegada territorial que el presideix, i els titulars dels òrgans territorials dels departaments que els representen.


2- L’aprovació inicial del Pla Territorial parcial Metropolità: El Penedès s’està planificant des de fora, segons altres interessos....

Els continguts genèrics dels Plans Parcials de les Comarques Centrals i del Camp de Tarragona aprovats anteriorment van ser la fase prèvia d’un propòsit global molt precís sobre el Penedès. Ara el DPTOP ha ensenyat les cartes amb el Pla Territorial Metropolità. La PVP el rep amb indignació perquè no respecta la voluntat que ha estat manifestada pel territori, de disposar d'un pla parcial específic del Penedès (Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf), ni respecta les reivindicacions majoritàries, per no dir unànimes, del territori pel que fa al seu contingut.

Concretament, el DPTOP amb aquesta redacció del Pla Territorial Metropolità, no segueix la voluntat expressada per 22 municipis de l'Alt Penedès (81% municipis = 86% població), i 5 municipis del Garraf (83% municipis = 97% població) que s'han posicionat a favor de l'àmbit Penedès, ni dels Consells Comarcals implicats.

Tampoc ha respectat el pacte que va representar l'aprovació, desprès de 6 anys de negociacions, del Pla Director de l'Alt Penedès de manera que diverses previsions del Pla són contràries al que es va pactar pel PDAP. Val a dir que, entre d’altres, pels mateixos partits que formen el Govern. Aquest pla, era un pas donat –encara que discutible- en la direcció d’atendre la identitat del paisatge, el creixement harmònic, al manteniment de l’activitat agrària, etc. Però el DPTOP actua altrament, el deixa de banda i el mutila, tot menystenint els grups polítics que l’han elaborat, i confirmant la inutilitat de l’esforç dels grups socials que van ser cridats a col·laborar-hi. Els continguts del Pla i la seva mateixa presentació, són la imatge d’una política que pot arribar a tenir uns resultats negatius i irreversibles sobre les nostres quatre comarques.


3- L’Àmbit Funcional de Planificació del Penedès: El govern de Catalunya no compleix, amb el que el Parlament va aprovar.

Pel que fa a l’Àmbit, continuem en la mateixa situació des del desembre de 2007 en què es va aprovar pel Parlament la creació de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial, el vuitè, en el conjunt de Catalunya. El govern, sota la batuta del DPTOP de Joaquim Nadal no hi ha posat voluntat política, ni dóna signes d’un canvi d’actitud. Talment com amb les promeses del govern central, tot ho ajorna sine die esperant el cansament o el desistiment.

L’àmbit i la Vegueria són una esperança d’aplicació del principi de subsidiarietat –tot el que pot fer la instància inferior no ho ha de fer la superior-. Però el govern silencia la veu d’un territori que ha aconseguit que la seva demanda, inèdita, es transformés en mandat parlamentari i en un clam d’ajuntaments, ciutadans i entitats. Com a molt, es limita a traslladar el seu autoritarisme una mica més lluny del centre de poder a través dels 7 àmbits, considerats intocables. Per al govern, el conjunt del territori només compta com una situació de fet que es va generant per etapes, obeint un designi d’interessos aliens al territori.


Crida

Des d’aquesta declaració, fem una crida a totes les institucions comarcals i municipals, a les entitats i associacions, als ciutadans, perquè mostrin la seva negativa més unànime; aportin totes les al·legacions de fons i de forma possibles i comparteixin el treball per la defensa del territori i la creació de la futura Vegueria.