dijous, 7 d’agost de 2008

Carta oberta al President de la Diputació de Tarragona, sobre el Baix Penedès

Les seves recents declaracions no tenen pèrdua ja que demostren -penso que amb bona fe, a la qual afegeixo la meva – desconeixement de la realitat històrica, social, política, econòmica…, del Baix Penedès (B.P) Com a alcalde, hauria de recordar la decisió dels seus companys alcaldes i regidors Baixpenedesencs d‘adherir-se a la campanya de la Plataforma per una Vegueria Pròpia (PVP) www.VegueriaPenedes.cat. Vostè sap i viu en primera persona, que els Plens dels ajuntaments representen i expressen una part important de la sobirania popular. Doncs bé, 13 dels 14 municipis del B.P., que representen el 99% de seva població i dins dels quals es va moure el vot massiu de CiU, han votat a favor de l’Àmbit Funcional de Planificació Territorial del Penedès (AFPT) (Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf) en vistes a una futura VP. Hom vol un ens amb la mateixa capacitat operativa, drets i beneficis socials, que la Vegueria al Tarragonès. La nostra comarca, a més, ha estat l’ única, de les quatre que no ha tingut cap vot en contra de cap partit polític amb representació al Parlament de Catalunya.

Recordi que el grup parlamentari de CiU va fer entrada, a finals mes juliol, al registre del Parlament de Catalunya, una proposició de llei per crear l’Àmbit (AFPT) de l’Alt Penedès, Anoia, Baix Penedès i Garraf. Dit de passada, penso que, tanmateix, algú del seu partit, del territori i a nivell nacional, n’hauria de dir alguna cosa.

I si tant es vol, el podríem arribar a excusar de la seva confusió, davant l’escena dels Consellers de Governació, Sr. Ausàs, i del DPTOP, el Sr. Nadal, intercanviant-se competències! El sr. Nadal parlant de Vegueries i el Sr. Ausàs de l’Àmbit -Qui mana, i en què, a la Generalitat?-. I el més greu: parlant d’un “àmbit de planejament urbanístic”, no de planificació territorial.

Però li reitero que els acords parlamentaris s’han de complir i, sobretot, que els partits que els voten hi han de ser coherents. El 5.12.07, seguint l’acord de juny de 2006, el Parlament de Catalunya va instar al Govern la creació d’un Àmbit (AFPT) per a les comarques penedesenques com a pas previ per a la VP. CiU ha estat constant en aquest vot. Com també ho ha estat en el rebuig solidari de les decisions posteriors del Govern, que a través del DPTOP, no ha respectat ni l’esperit ni la lletra de l’acord parlamentari -Decret de 18 d’abril de 2008 i els acords del 21 de juliol-. Li demano, doncs, coherència.

Però és més: no puc entendre que com a catalanista defensi vostè uns límits territorials imposats des de fora que al B.P. no són geogràficament naturals i consumen una divisió arbitrària. El nostre territori aspira a participar en la construcció del país amb aquells que li són territorialment connaturals tot aprofitant les sinergies d’aquest veïnatge. Li demano, doncs, el mateix reconeixement, que vostè ben legítimament defensa per les Terres de l’Ebre. El dret a decidir, sempre; però sense excepcions.

Al Baix Penedès rebutgem un Pla Territorial Parcial del Camp de Tarragona que el deixi sota el concepte de “ròtula” (terme oficialitzat) i convertit en receptacle del que no vol el Camp de Tarragona ni l'àrea metropolitana de Barcelona. Som molts els qui considerem que ara és un moment històric per a poder començar a fer les coses d’una forma més coherent.

Estem al costat, sí, del Camp de Tarragona. Però la gran majoria anem a Tarragona més per obligacions administratives provincials que no per proximitat o sentiment de pertinença. Tenim molts més espais compartits amb el Vendrell, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès… Com també amb Igualada! Podria estendre’m tot recordant les coses que ens uneixen com a territoris veïns. Però són moltíssimes més les que ens vinculen amb les 4 comarques que composarien aquest nou Àmbit. Això és el que han votat tots els regidors, entre ells els de CiU.

Li agraïria, doncs, una mirada comprensiva i lògica al mapa real del nostre territori.

Julio Ramon i BerrioCunit-Segur de CalafellDe la Plataforma per una Vegueria pròpia, Vegueria Penedès