dissabte, 8 de novembre de 2008

07-11-2008, Vilanova i la Geltrú, Trobada informal amb el President de la Generalitat, José MontillaAprofitant la seva assistència a la jornada de treball "Una nova centralitat per a Catalunya: Eix Diagonal" en Fèlix Simon, membre de la permanent de la Plataforma Vegueria Penedès, el passat dia 7 de novembre de 2008, va poder creuar una petit intercanvi d'opinions i informacions, totalment fora de programa i imprevist, amb el President de la Generalitat de Catalunya, Sr. José Montilla referent a l'Àmbit i la Vegueria Penedès.
Diversos membres de la plataforma també varen assistir a les jornades, i es varen fer algunes intervencions-preguntes referents a l'àmbit i la Vegueria Penedès als ponents.