dissabte, 20 de setembre del 2014

Comunicat 181, Detalls que fan visible l'Àmbit Penedès: La zona de producció de la IGP "Gall del Penedès", 15-09-2014

L'Àmbit Penedès, que ja és una realitat reconeguda en l'entramat institucional de Catalunya, ha d'anar sent també una realitat pràctica que tingui incidència en la vida i l'activitat de les persones i entitats d'aquest territori. Enllà de les grans decisions que pertoca prendre al poder polític, és del tot necessari que les persones i les entitats tinguin al cap l'Àmbit Penedès i el facin visible en tots aquells marcs d'actuació on això és possible.


És doncs una bona notícia que l'Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca hagi inclòs els 72 municipis de l'Àmbit a l'hora de proposar la delimitació de la zona geogràfica de criança d'aquesta emblemàtica peça d'aviram. El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural (DAAM) va publicar el passat dia 5 de setembre, al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), l'anunci pel qual es dóna publicitat a la sol·licitud de registre de la Indicació Geogràfica Protegida (IGP) 'Gall del Penedès' en el registre comunitari de Indicacions Geogràfiques Protegides (IGP) i ens congratula que en aquest anunci la zona de producció de la IGP "Gall del Penedès", coincideixi amb el de l'Àmbit funcional del Penedès. S'hi ha afegit només el municipi de Rodonyà a l'Alt Camp, situat a la zona de transició entre el Penedès i el Camp, on a vegades han sorgit dubtes d'adscripció (recordem que el Masllorenç, municipi veí i a tocar de Rodonyà, va demanar el 1990 ser adscrit al Baix Penedès en comptes de l'Alt Camp on pertanyia).


Les raons que han portat a l'Associació de Criadors de la Raça de Gallines Penedesenca a definir la zona de producció han estat prendre en consideració les següents realitats concretes: els límits del Penedès històric, que es coneixien ben definits i que es van mantenir estables durant els seus quatre segles d'existència (1304-1716); el fet que posteriorment el Penedès hagi constituït una unitat geogràfica, social i econòmica, consolidada per la singularitat de la D.O. Penedès, que va ser aprovada l'any 1932 per impulsar els vins produïts en aquesta zona, a la vegada que ha servit a la millora del desenvolupament d'unes comarques on la importància del sector vitivinícola és significativa; i finalment el reconeixement de l'Àmbit territorial de planificació del Penedès, el 14 de juliol del 2010, i amb la delimitació del decret que estableix els 72 municipis, el passat mes de febrer d'enguany.


Com diem la realitat de l'Àmbit Penedès s'ha d'anar fent visible especialment a partir de coses que la singularitzen: són passos petits però significatius i irreversibles.