diumenge, 27 de març del 2011

EL MOMENT ACTUAL DE L’ÀMBIT I LA VEGUERIA (Comunicat 159, 22-03-2011)


Sobre l'Àmbit de planificació Penedès

Un cop constituït el nou Parlament de Catalunya i el nou govern de la Generalitat, la Plataforma per una Vegueria Pròpia va demanar diverses entrevistes amb alts càrrecs polítics. El passat dijous dia 17, quatre membres de la Plataforma van ser rebuts pel Sr. Damià Calvet, Secretari de Territori i Mobilitat, una de les tres grans àrees d'actuació en què s'ha organitzat el Departament de Territori i Sostenibilitat. Cal dir d'entrada que és la primera vegada des de l'existència de la Plataforma que hem estat rebuts per un alt càrrec d'aquest Departament, anomenat abans de Política Territorial i Obres Públiques, ja que amb el govern anterior teníem les portes pràcticament tancades.

L'objectiu de la Plataforma era recollir informació de primera mà pel que fa al desplegament de l'Àmbit de planificació i als terminis en què es farà, així com exposar el punt de vista de la PVP sobre aquest desplegament. El Sr. Calvet va reiterar que la llei de l'àmbit es complirà tant perquè evidentment cal fer-ho com també pel fet que CiU, la coalició que dóna suport al govern, ha jugat fort en aquest tema. Per tant es redactarà el reglament que la llei preveu el qual té com a punts determinants establir quins són els municipis de l'Alta Anoia que formen o no part de l'àmbit, qui forma part del grup de treball que intervindrà en la formulació del Pla Territorial i quin procediment se seguirà.

Dues qüestions que van quedar obertes, una la participació de representants de la societat civil com a redactors del Pla o interlocutors del territori ja que la llei no ho preveu, però tampoc ho impedeix; la PVP va suggerir que s'aprofités el treball que s'està duent a terme al Pla Estratègic del Penedès. L'altra qüestió és, si com passa en els altres àmbits, el del Penedès serà també el marc de la descentralització dels serveis de la Generalitat i si es nomenarà un delegat; en aquesta qüestió, la resposta va ser que el que ells han de fer és un Pla territorial, que les altres coses són d'altres Departaments però que evidentment el govern treballa de forma coordinada.

En resum, valorem positivament aquesta primera trobada, creiem que s'ha de donar un cert marge de temps i de confiança, però caldrà estar atents al tempo i al contingut del reglament i de la mateixa redacció del Pla.


Sobre la Vegueria Penedès

Sembla clar que la llei de vegueries en el seu redactat actual serà congelada, de manera que el govern ajornarà sine die l'establiment de la divisió territorial del país en vegueries. Davant d'aquest fet, la Plataforma vol dir tres coses.

a) Tot i que ens sap greu que no s'abordi una divisió territorial que superi el marc provincial, sempre havíem dit i continuem dient que rebutjàvem una llei de vegueries sense el Penedès com la que va aprovar el tripartit el 27-7-2010.

b) Com que per ajornar aquesta llei s'ha de fer un acte legislatiu, la Plataforma ha treballat perquè s'aprofiti aquest acte legislatiu per assegurar la inclusió del Penedès en una futura divisió veguerial. A aquest respecte hem mantingut contactes amb els parlamentaris dels partits que en principi donen suport a la vegueria (d'entrada tots menys PSC), en mantindrem amb els membres penedesencs del PSC que últimament s'hi ha mostrar favorables, i hem donat suport a la iniciativa de Solidaritat Catalana per la Independència per modificar la llei, com en donarem a qualsevol altra iniciativa encaminada al reconeixement del Penedès.

c) L'ajornament de la llei de vegueries fa més necessari que mai el desplegament complet de l'àmbit i treballarem perquè això es faci aviat i ben fet tal com hem manifestat en el punt 1.


3. Altres temes d'actualitat

3.1. Tot i respectant la llibertat de cada persona i de cada col·lectiu a treballar pel Penedès de la manera que li sembli més adequada, no estem d'acord amb el discurs que sovint sentim en el sentit que és la societat civil la que ha de continuar treballant per la vegueria o per accelerar el desplegament de l'àmbit amb noves propostes als ajuntaments, etc. La Plataforma per una Vegueria Pròpia ha fet durant més de cinc anys aquesta feina i els resultats obtinguts són prou satisfactoris: la llei de l'àmbit i el compromís majoritari dels parlamentaris catalans a favor de la consideració del Penedès com a vegueria. Creiem doncs que el que cal fer ara és un control rigorós dels grups parlamentaris que tenen l'obligació de portar-ho a la pràctica, i no ens sembla en canvi que s'hagi de tornar altre cop al començament.

3.2. Hem saludat amb esperança els treballs del Pla Estratègic del Penedès que s'estan duent a terme. Hi ha hagut participació i aportacions notables, sobretot de la societat civil, i moltes de les seves conclusions són de gran interès. Ara bé, perquè sigui alguna cosa més que una declaració de bones intencions creiem bàsics dos requisits. Primer, la implicació de tots els partits polítics, ja que alguns lamentablement sembla que se n'hagin autoexclòs. Segon, atès que com a voluntat i com a horitzó l'àmbit del pla són les quatre comarques penedesenques, donar els passos necessaris per tal que també ho sigui formalment.