dimarts, 16 de setembre de 2008

Entrevista a Fèlix Simon a El Punt

- Per què és imprescindible per al Penedès tenir una vegueria pròpia?
- «Perquè tenim una identitat com a territori, i això no es pot negar. Sovint es creu que tenir una identitat és ser sectari, i la identitat és imprescindible, perquè si no tens identitat no ets res. És inqüestionable que tenim una realitat social, cultural i econòmica com a territori, i això es demostra amb les xarxes empresarials que hi ha entre els diferents municipis del Penedès, per exemple. Sabem que som un territori petit, tot i que per població seríem la quarta vegueria. Sembla que temes que només afecten una part del territori no siguin qüestions prioritàries per al govern.»

- Ja s'ha donat llum verd al pla director del Penedès, que és el pas previ a l'àmbit administratiu, però això realment què significa?
- «Actualment, segons el que marca la llei, mentre no hi hagi vegueries els àmbits seran la regió natural on la Generalitat ha de descentralitzar tots els serveis, però clar quan es despleguin les vegueries aquestes tindran més continguts que els actuals àmbits. De moment, un àmbit és aquell per al qual es fan tots els plans parcials de planejament i qualificació, per tant si no tenim àmbit és impossible tenir un pla parcial. El que passa és que ara el conseller Nadal diu que faran un pla director per al Penedès, i jeràrquicament els plans directors estan per sota dels plans parcials, i això no ens serveix. Esperem que aquest setembre hi hagi algun pronunciament pel que fa a l'àmbit.»

- Quin interès té cada un dels partits per defensar o no la vegueria del Penedès?
- «Els interessos dels partits estan per sobre dels interessos territorials i sectorials, els partits s'han convertit en màquines de poder de cara a les eleccions. La defensa o no de la vegueria depèn de diversos factors, ja que la vegueria pot modificar el nombre de parlamentaris o el total del pressupost d'una zona, i això situa els partits a favor o en contra. Amb la vegueria, els partits majoritaris perdrien parlamentaris, és a dir, el PSC en perdria, i n'augmentarien els minoritaris com ERC i el PP. Econòmicament, el PSC té un poder fàctic a la Diputació de Barcelona, que és la més gran de l'Estat, per tant treure un bocí de territori és perdre pressupost. Si la democràcia fos menys representativa i més participativa aquests problemes no els tindríem.»

- De tots els grups polítics, ERC és qui té una situació més complicada. Vol i dol...
- «ERC sempre ha defensat la vegueria al territori, però la seva situació dins el govern és complicada, ja que el grup majoritari de l'entesa no està per la vegueria. Fa uns mesos l'estratègia d'ERC era convèncer el conseller Nadal de crear la vegueria del Penedès, però com que ha vist que no el poden convèncer ara opten per fer-ho comprendre a Montilla. El que nosaltres demanem a ERC és que si finalment el govern no opta per iniciar un projecte de llei per crear l'àmbit, que almenys voti a favor al Parlament en la proposta de llei que va entrar el juliol passat CiU.»

- La Plataforma va néixer amb la idea de no ser partidista, s'ha aconseguit mantenir?
- «Prendre partit és dividir. Partit ve de partir, i si tenim un tot, i el dividim en parts, cada una d'elles representa una part del tot, però el tot no representa un partit. Si una part d'una comunitat d'un territori s'organitza, no té per què ser un partit, pot ser una plataforma oberta que no tanca la porta a ningú i que treballa perquè hi hagi consens i perquè cap partit en pugui fer un mal ús. Nosaltres garantim la independència de la Plataforma, tot i que també garantim la independència de cada persona a defensar les seves idees.»

- Cal fer més pedagogia sobre el que representa una vegueria?
- « Sí, nosaltres ho estem fent i ho continuarem fent. A principis d'octubre, hem convocat tota una sèrie de conferències a Llorenç del Penedès per replantejar el futur de la plataforma i les estratègies a seguir tant parlamentàriament com territorialment, perquè cal que tothom entengui que per ser uns bons catalans abans hem de ser uns bons penedesencs, i això implica que se'ns reconegui com a tals.»

Entrevista feta per Mireia Lacàrcel a El Punt